TRILUX effektivitetsräknare

Planera enkelt

Hög potential för energibesparing finns speciellt vid förnyelse av gamla belysningsanläggningar. Med TRILUX Effektivitetskalkyl kan ni direkt jämföra upp till fem olika system.

Analys och grafisk sammansättning

Inför beräkningen ska alla parametrar som är relevanta ur ett kostnadseffektivt perspektiv föras in i en översiktlig inmatningsmall. Här beaktas armatur-, anläggnings- och användningsdata samt anläggnings-, lamp-, underhålls- och energikostnader. Med den integrerade TRILUX-onlinekatalogen kan det alltid garanteras att alla produktdata alltid är aktuella. Tydliga bilder över resultaten, t ex analysen av årliga totalkostnader eller kurvorna över investerings- och driftskostnader, gör dessa data förståeliga redan vid första ögonkastet.

Enkla och lättfattliga resultat

Resultaten från beräkningen sammanfattas i lättfattliga tabeller och är därmed en hjälp för kundspecifika beslut. Uppgifterna om energieffektivitet, CO2-besparing, kostnader samt återbetalningstider är relevanta planeringsdata. Givetvis kan även projekt som sammanställts individuellt sparas och arkiveras lokalt på den egna datorn, så att de därefter kan bearbetas vid en senare tidpunkt. En funktion för att sammanställa en projektrapport är också fördelaktig. Denna innehåller alla projektdata, utvärderingar, bilder samt datablad för aktuella produkter.

Jämföra kostnadseffektiviteten

TRILUX effektivitetsräknare för belysning

 

Till effektivitetsräknaren
Till handboken