TRILUX LIFETIME Calculator

Konvertera uppgifterna om livslängden och beräkna din individuella bibehållningsfaktor

Vill du veta hur markant livslängden för en LED-armatur förändras i andra omgivningstemperaturer? Eller hur mycket längre livslängden för en L80 LED-armatur blir under L70-villkor?

Med denna TRIUX LIFETIME Calculator kan du konvertera den genomsnittliga nominella livslängden (som består av en reducering av ljusflödet samt timmar) och omgivningstemperaturen.

Funktionaliteten hos TRILUX LIFETIME Calculator

En tillverkare anger en livslängd i timmar under L80 vid 25°C, medan en annan tillverkare utgår från L70 vid 35°C. En tredje anger endast L70 utan temperaturvärde (då gäller 25°C). Vilken armatur är nu bättre och håller längre och i vilken omgivningstemperatur? Detta online-verktyg kan hjälpa dig att konvertera dessa uppgifter om armaturens livslängd. Till exempel kan du konvertera en L80-armatur till en L70 eller tvärtom.

Med utgångspunkt från livslängden kan TRILUX LIFETIME Calculator bestämma bibehållningsfaktorn i nästa steg. För detta ändamål måste du ange avsett underhållsintervall (t ex kontor med 30 000 h) så att en individuell bibehållningsfaktor kan beräknas.

I detta sammanhang beräknas ljudflödets bibehållningsfaktor (LLMF) och lamplivslängdsfaktorn (LSF) direkt. Lampans (LMF) och rumsytans bibehållningsfaktor (RSMF) ska anges manuellt.

Om armaturen eller det anslutna ljusstyrsystemet stödjer en konstant ljusflödesteknik (CLO), blir resultatet dessutom en effektiv livslängdsfaktor (PLF).

Med två steg till ett resultat

Programmet TRILUX LIFETIME Calculator erbjuder två olika slags beräkningar:

  • Livslängd: En konvertering av livslängden (L, livslängd i timmar, omgivningstemperatur) från en originalarmatur till omräknad / konverterad armatur.
  • Bibehållningsfaktor: Och en beräkning av bibehållningsfaktorn till varje armaturlivslängd med hänsyn till individuell drifttid och underhållsintervall.

Logga in eller registrera dig på TRILUX Portalen och använd TRILUX LIFETIME Calculator.


Till TRILUX LIFETIME Calculator

Skärmdumpar