Vi ger er Års Ljusgaranti!

Hjärtligt välkommen till Garantihanteraren. Kvaliteten på våra produkter samt våra kunders belåtenhet har högsta prioritet för oss. Av denna anledning erbjuder TRILUX 5 års garanti. NYHET: från och med 1 januari 2018 gäller detta även utan registrering. TRILUX-garantin ges till de garantivillkor som gäller från 1 april 2018 som du kan läsa här eller längre ned.

För projekt som har beställts före 31 december 2017 gäller följande övergångsbestämmelser till 31 mars 2018: Registrera din garantikod på denna sida och hämta din femåriga tillverkargaranti för alla produkter som du köpt och installerat inom EU före 31 december 2017.

Vad måste jag göra för att få en förlängd garanti för beställningar före 31 december 2017?

Varje projekt får en entydig garantikod. Denna kod som du hittar du på alla tillhörande fakturor måste du registrera i Garantihanteraren inom 90 dagar efter inköpsdatum. Efter att vi har bekräftat din förfrågan / registrering förlängs garantin till fem år efter inköpsdatum för alla produkter som hör till projektet.

Vad måste jag göra för att få en förlängd garanti för beställningar efter 01.04.2018?

Garanti ges i samband med köpekontraktet enligt informationen i gällande garantivillkor. En registrering är inte nödvändig.

Vad måste jag göra om jag har upptäckt en brist i produkten?

Informera oss om du har upptäckt att produkten inte motsvarar den höga kvaliteten från TRILUX. Därefter får du en bekräftelse på e-post varefter garantiprocessen aktiveras. Mer information om din förlängda garanti hittar du i de gällande TRILUX garantivillkoren.

Garantivillkor

Information om utökade garantianspråk finns i våra

Garantivillkor giltiga från 2018-04-01

Garantivillkor för beställningar före 2017-12-31