Trilux Portal

JOBBA EFFEKTIVARE

Den nya TRILUX-webbplatsen har inte bara fått en modern och strukturerad utformning, utan dessutom har samtliga områden, varje sida och varje funktion omarbetats. Syftet med TRILUX-portalen är att göra ditt arbete så effektivt och enkelt som möjligt. Vi har förbättrat många processer och anpassat dem till de dagliga arbetsuppgifterna för planerare, arkitekter och installatörer. Och förhoppningsvis även för dig. Arbetsstegen stöds och blir därmed både förståeliga och transparenta.

TRILUX-portalen innehåller en projektadministration i vilken samtliga artiklar för ett visst projekt kan sparas. Ytterligare deltagare kan bjudas in till ett projektteam och därefter delta i bearbetningen. Portalen sammanställer automatiskt alla relevanta data så att produktinformation, anbudstexter, (ljus-) planeringsdata och priser är tillgängliga med ett klick. Det har aldrig varit så lätt att jobba online!

Simplify your Projectmanagement

LÄGG UPP OCH ADMINISTRERA DINA PROJEKT

Med den nya TRILUX-webbplatsen blir det ännu lättare att lägga upp och administrera nya projekt. Sammanställ nödvändiga anbudstexter i portalen och ladda sedan ned dem i rätt format. Använd kom-ihåg-listan om du behöver komma åt webbplatsens innehåll, produkter, tillbehör, bilder, referenser och konfigurationer som du redan har sparat. Så lätt är det att administrera projekt.

 • Planera komplexa projekt på ett enkelt sätt
 • Administrera projekt och utrymmen
 • Välj passande tillbehörsartiklar
 • Dra nytta av den omfattande nedladdningsassistenten

Registrera dig

Simplify your Teamwork

SÅ ENKELT ÄR DET ATT JOBBA I ETT TEAM

På vår nya portal kan du lätt bilda team. Dessa team samarbetar inom olika projekt och administrerar enstaka projektuppgifter tillsammans. Ändringar i projektet och nyheter visas i en central timeline. Denna information sänds dessutom som e-post till utvalda teamdeltagare.

 • Enkel administration, effektivt teamarbete
 • Teamdeltagarna har tillgång till samma aktuella data
 • Alltid uppdaterad med en timeline
 • Projekt kan realiseras gemensamt utan att stora datamängder behöver skickas runt

Registrera dig

Översikt över alla funktioner på TRILUX-portalen

INSTRUMENTPANELEN. DIN PERSONLIGA ARBETSPLATS.

 • Det centrala arbetsområdet på TRILUX-portalen
 • För snabbåtkomst till samtliga funktioner på portalen

PROJEKT-TIMELINE ÖVERSIKT ÖVER ALLA PROJEKTSTEG.

 • Här finns en översiktlig dokumentation över alla ändringar i ditt projekt
 • Samtliga projektdeltagare kan kommentera enstaka projektsteg, ge instruktioner samt utforma projektets framåtskridande på ett lättfattligt sätt

KOM-IHÅG-LISTA. DET CENTRALA ARBETSOMRÅDET FÖR DINA PROJEKT

 • Kom-ihåg-listan står alltid i centrum
 • Här finns en översikt över projekt, markerade produkter och referenser
 • Projekt kan alltid läggas upp och administreras med kom-ihåg-listan

PROJEKT. FÖR STRUKTURERAT ARBETE MED PRODUKTER

 • Lägg upp dina personliga projekt med individuell rumsplanering
 • Inom projektet har du åtkomst till uppläggning av rum, teamadministration och projekt-timeline

KOM IHÅG. FUNKTIONEN SPAR DITT URVAL I KOM-IHÅG-LISTAN ELLER DIREKT I ETT PROJEKT

 • Markerade produkter sparas i kom-ihåg-listan, i ett projekt eller direkt i ett rum i ett projekt
 • Använd snabbfunktionsraden för att få en praktisk överblick över de senast markerade produkterna

PROJEKTTEAM. JOBBA GEMENSAMT I PROJEKT OCH SE TILL ATT ALLA DELTAGARE ÄR UPPDATERADE.

 • Som initiator till ett projekt är det du som håller i alla trådarna
 • Sammanställ ditt team enligt egna önskemål, avveckla teamet på nytt, radera det kompletta projektet eller stryk enstaka personer

TEAMDELTAGARE. BJUD IN NYA DELTAGARE OCH BEARBETA PROJEKTET GEMENSAMT.

 • Skicka ut e-postmeddelanden och bjud in fler personer till ett projekt
 • Personen som du bjudit in behöver bara registrera sig och kan sedan delta i projektarbetet med hjälp av länken
 • Även i detta fall kan TRILUX-teamet erbjuda individuella lösningsförslag

PRODUKTJÄMFÖRELSE. DENNA JÄMFÖRELSE HJÄLPER DIG ATT VÄLJA EN PASSANDE PRODUKT.

 • Här kan du jämföra två till fyra produkter med varandra
 • Klicka på ikonen för att infoga ytterligare en produkt som ska jämföras
 • Du kan även klicka på ikonen för att ta bort en produkt

NEDLADDNING. OAVSETT VILKA OCH HUR MÅNGA FILER SOM KRÄVS, PORTALEN INNEHÅLLER ALLT DU BEHÖVER.

 • Med ett par klick kan du ladda ner data till enstaka produkter, enstaka rum eller till det kompletta projektet, antingen som ett paket eller separat

SKICKA. SKICKA STORA DATAMÄNGDER MED EN LÄNK

 • Nedladdningar kan helt enkelt skickas som nedladdningslänk med e-post
 • Därmed behöver inga stora datamängder skickas runt