Digitale Services

ALLA POTENTIALER I EN DIGITAL BELYSNINGSLÖSNING

Energy Monitoring

Analysera och optimera energiförbrukningen
Vid Energy Monitoring kan driftdata från energiförbrukningen registreras och analyseras med LiveLink ljusstyrsystemet. Dessa data kan antingen grupperas eller visas på samma nivå som de enstaka armaturerna. Den resulterande informationen hjälper användarna att känna igen och optimera energiförbrukningen.

Energy Monitoring ger data kring

  • driftstatus (till eller från)
  • energiförbrukning
  • drifttid

Light Monitoring

Den kompletta belysningsanläggningen i blick och under kontroll
Med Light Monitoring får användaren via LiveLink tillgång till alla relevanta driftdata i belysningslösningen. Med ledning av de dessa omfattande data kan inte enbart energiförbrukningen optimeras. Även underhållsintervallen kan anpassas till det verkliga behovet eftersom systemet redan i förväg detekterar om underhåll krävs. Detta kan vid behov signaleras förebyggande till det behöriga servicestället. Detta så kallade predictive maintenance är helt klart mindre arbetskrävande och därmed kostnadseffektivare än i förväg fastlagda underhållsintervall. Installationsfirman får därmed möjlighet att med nya serviceerbjudanden skapa mervärden för sina kunder.

Light Monitoring ger data kring

  • dimnings- och driftstatus (till eller från)
  • energiförbrukning och drifttid
  • felkoder och temperatur i EVG
  • Predictive Maintenance

I 5 STEG TILL EN UPPKOPPLAD BELYSNING
SÅ ENKELT ÄR DET...

STEG 1

INSTALLERA ARMATURERNA

STEG 2

TA LIVELINK I DRIFT

STEG 3

ANSLUT TILL LIVELINK CLOUD

STEG 4

LOGGA IN I MOLNET

STEG 5

BOKA SERVICE

STEG 1

INSTALLERA ARMATURERNA

Fundamentet utgörs av installationen av TRILUX industriarmaturer och ljusstyrsystemet LiveLink.

MER OM LIVELINK

 

Bra att veta: Nu är nästan alla TRILUX industriprodukter som du känner till ”monitoring-ready (MOR)” och därmed förberedda för Monitoring Services. Leta efter ”MOR symbolen”! 

MOR-ARMATURER SORTIMENT

STEG 2

TA LIVELINK I DRIFT

Ljusstyrsystemet LiveLink kan tas i drift enkelt och användarvänligt med driftstarts-appen LiveLink Install. I vår guide kan du läsa mer om hur enkelt det är.

LIVELINK DEMO

Ljusstyrsystemet kan kopplas samman med LiveLink Cloud på olika sätt:

Via mobilnätet

Använd helt enkelt den förkonfigurerade LiveLink-router LiveLink Cloud Connect från vår kooperationspartner Deutsche Telekom med integrerat SIM-kort (TOC 71 771 00)

Bra att veta: Vid denna lösning sker uppkopplingen till LiveLink Cloud automatiskt med förkonfigurerade komponenter – vår rekommendation!

Via företagets interna nätverk

Integrering i den befintliga datainfrastrukturen på plats

Via en separat telefonledning med egen router

Kunden bestämmer själv vilken uppkopplingsmöjlighet som ska tillhandahållas.

STEG 3

ANSLUTA TILL LIVELINK CLOUD

I slutet av driftstartsprocessen väljer du tillvalet "Ansluta med molnet” som leder dig vidare till startsidan på TRILUX-portalen.

STEG 4

LOGGA IN I MOLNET

Inloggningen i LiveLink Cloud sker helt enkelt genom att man registrerar sig i TRILUX-portalen. Under menypunkten ”Energy och Light Monitoring” kan du först ställa in ditt personliga konto. Därefter leder systemet dig genom menyn så att du kan ställa in din byggnadsstruktur.

TILL TRILUX-PORTALEN

STEG 5

BOKA ÖNSKAD
SERVICE

Systemet känner automatiskt av vilka armaturer som har anslutits och visar deras aktuella energiförbrukning i molnet. Du kan nu boka den avsedda servicen Light Monitoring eller Energy Monitoring.

HAR VI VÄCKT DITT INTRESSE?

KONTAKTA OSS - DIN KONTAKTPERSON BESVARAR GÄRNA ALLA DINA FRÅGOR

* Obligatoriska fält