Monitoring Services

Optimera där det behövs. Agera där ett problem uppstår.

Med introduktionen av LED-belysning och den gradvisa digitaliseringen öppnas nya möjligheter inom belysning av professionella miljöer: förutom energisparpotentialer jämfört med konventionella anläggningar, erbjuder moderna ljusstyrsystem nya möjligheter för ännu mer komfort och ger utrymme för helt nya kundfördelar. Till exempel kan belysningsanläggningen övervakas och skapa klarhet om energiförbrukningen. Vid en störning signalerar anläggningen proaktivt innan ett problem uppstår.

De väsentliga fördelarna för dig:

  1. Sänkta kostnader tack vare energi- och resursbesparingar.
  2. Högre komfort och avsevärt bättre transparens vid energiförbrukningen.
  3. Med Monitoring-Services från TRILUX och ljusstyrsystemet LiveLink behåller
    du alltid en komplett översikt över din belysningsanläggning och kan reagera innan ett problem uppstår.

Okomplicerat och enkelt

Monitoring Services

Användning av standardarmaturer

nästan alla dimbara TRILUX LED-armaturer för industriellt bruk är förberedda för Monitoring-Services. Därmed uppstår inga extra kostnader för speciella armaturer!

Ljusstyrning LiveLink är beredd för IoT

det intelligenta styrsystemet kan utan vidare kopplas till ett nätverk - oavsett hur stor din anläggning är.

Skalerbar lösning

Monitoring-Services från TRILUX är lämplig för mindre, medelstora och stora anläggningar - och detta helt utan extra investeringar.

Hög flexibilitet

information kan utan vidare integreras i olika system för fastighetsstyrning via ett lämpligt gränssnitt.

Kostnadstransparens

  1. Högre kostnadstransparens med ständig kontroll av energikostnaderna i dina belysningsanläggning
  2. Optimering av energiförbrukningen och därmed finansiella besparingar

Nachhaltigkeit

  1. Flexibilitet och lägre underhållskostnader, eftersom underhållscyklerna anpassas till det verkliga behovet
  2. Miljövänlig och hållbar fastighetsstyrning

Komfortabel styrning

  1. Helautomatisk eller med användarvänlig app

ALLA POTENTIALER I EN
DIGITAL BELYSNINGSLÖSNING

ENERGY MONITORING

Analysera och optimera energiförbrukningen. Vid Energy Monitoring kan driftdata från energiförbrukningen registreras och analyseras med LiveLink ljusstyrsystemet. Dessa data kan antingen grupperas eller visas på samma nivå som de enstaka armaturerna. Den resulterande informationen hjälper användarna att känna igen och optimera energiförbrukningen.

LIGHT MONITORING

Den kompletta belysningsanläggningen i blick och under kontroll. Med Light Monitoring får användaren via LiveLink tillgång till alla relevanta driftdata i belysningslösningen. Med ledning av de dessa omfattande data kan inte enbart energiförbrukningen optimeras. Även underhållsintervallen kan anpassas till det verkliga behovet eftersom systemet redan i förväg detekterar om underhåll krävs. Detta kan vid behov signaleras förebyggande till det behöriga servicestället. Detta så kallade predictive maintenance är helt klart mindre arbetskrävande och därmed kostnadseffektivare än i förväg fastlagda underhållsintervall. Installationsfirman får därmed möjlighet att med nya serviceerbjudanden skapa mervärden för sina kunder.

Funktion Energy
Monitoring
Light
Monitoring
Strömförbrukning per armatur
Energiförbrukning 12 månader per lampa -
Driftsläge (på / av)
Drifttid (h)
Förekomst av status / felmeddelanden
Meddelande (tryck meddelande) -
dimningsnivå -
Prediktivt underhåll + återstående driftstid (h) -
Rågränssnitt (API) -
Temperatur ballast -
Rapport / analysdata (PDF + grafisk) -
Fjärråtkomst (scener) -
Fjärrdiagnostik */b> -
Visualisering planlösning** -

* LiveLink WiFi
** LiveLink Premium

I 5 steg till en nätverks belysning

Läs mer

Med Monitoring-Services

alltid ett steg före framtiden

När du bestämmer dig för en professionell LED-belysning och en intelligent styrning av ditt industriprojekt med ljusstyrsystemet LiveLink har du redan fått hårdvaran: du har tagit första steget! Nu behöver du en uppkoppling till LiveLink-molnet där din installatör registrerar din anläggning snabbt och användarvänligt med ett par steg - och redan nu kan du boka avsedd service!

Bra att veta: nästan alla LED-industriarmaturer från TRILUX är förberedda för Monitoring-Services. Håll utkik efter symbolen ”monitoring-ready”.

* Obligatoriska fält