Futurium

Informations sur le projet

bureau d’études: BAUR + GUT GbR Planungsbüro Elektro, Bad Schussenried; realities:united, Berlin
Installateur: Prinzing Elektrotechnik GmbH
Lieu: Berlin
Photographe: Christoph Meinschäfer

Produits utilisés