Prosper Hospital

Projektinformation

Ort: Recklinghausen
Fotograf: Boris Golz