New Yorker

Projektinformation

Ort: Berlin
Fotograf: Boris Golz