• cmsSeriesInformationUrl: https://www.trilux.com/no/produkter/c-line-led/
  • classGroupExtId: CLINELED
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=CLINELED&language=no
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Mer lengde, flere muligheter

Om industri eller Shop & Retail – C-Line LED er med sine 1.720 mm lange moduler et kostnadseffektivt alternativ på området lysrekke og byr på mange varianter – optimal for første bruk av LED.