Projektinformation

Ort: Göppingen
Fotograf: Boris Golz