Projektinformation

Ort: Arnsberg
Fotograf: Boris Golz