• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: ELLE
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=ELLE&language=no
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Das Rechteck in Formvollendung

Om det gjelder offentlige grøntanlegg, plasser eller i fotgjengersoner: Elle gjør inntrykk på sine omgivelser med fleksibilitet, ved variabel helningsvinkel og lavt strømforbruk. Dens balanserte design gjør inntrykk på ekspertene.