• cmsSeriesInformationUrl: https://www.trilux.com/se/produkter/bicult-led/
  • classGroupExtId: BICULT
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=BICULT&language=se
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Ljusrevolutionen på skrivbordet

Som den första bordsarmaturen på marknaden kombinerar Bicult LED ett direkt och ett indirekt ljusutsläpp och ger därmed en standardiserad belysning. Förutom bländfriheten står flexibilitet och individuella ljusinställningar alltid i fokus.


Design Awards