• cmsSeriesInformationUrl:
  • classGroupExtId: 9301K
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=9301K&language=se
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Dezente Erweiterung einer großen Familie

"Den lilla svanhalsarmaturen 9301 K··· övertygar med sitt klassiska och tidlösa formspråk. Det breda bestyckningsspektrat ger tillräcklig flexibilitet för användningen. Förutom klassisk lampteknologi, glänser gatorna i nytt ljus tack vare den moderna LED-modultekniken. Serien 9301 K··· är perfekt för användning på låga ljuspunktshöjder och kompletterar ""storebror"" till en komplett familj med väl beprövade tekniska egenskaper."