TRILUX X-Range

voor extreme uitdagingen

Toepassingsgebieden met extreme uitdagingen

De X-Range is geschikt voor nagenoeg alle toepassingsgebieden in de industrie: landbouw en veeteelt, levensmiddelenproductie of parkeergarages. De X-Range is gemaakt voor extreme uitdagingen.

Algemene toepassingsgebieden

Overal waar het vochtig is en waar ongunstige omstandigheden kunnen heersen, bewijzen waterdichte armaturen van TRILUX hun betrouwbaarheid.

Logistieke hal, productie hal, koelmagazijn of nevenruimte, waterdichte armaturen van TRILUX zijn even goed bestand tegen seizoensgebonden temperatuurschommelingen als tegen stof, vochtigheid en stoten.

meer weten

Levensmiddelenindustrie

Overal waar levensmiddelen industrieel geproduceerd

verwerkt of opgeslagen worden, gelden bijzonder strenge hygiënische en veiligheidstechnische voorschriften, ook voor de verlichting.

meer weten

Parkeergarage

Zelden daglicht, maar des te meer stof en vuil.

Zwak licht en donkere zones verhogen het ongevalsrisico en kunnen bezoekers een onbehaaglijk gevoel geven. Intelligente, betrouwbare verlichting biedt hier uitkomst door het gevoel van veiligheid te verhogen en ondertussen de operationele kosten te verlagen.

meer weten

Speciale zones met een corrosieve atmosfeer

dampen en gassen in de lucht een uitdaging voor verlichtingsoplossingen.

Naast vuil, extreme temperaturen en vochtigheid vormen ook oplosmiddelen, dampen en gassen in de lucht een uitdaging voor verlichtingsoplossingen. Als de reactieve gassen kunnen binnendringen in de armatuur, daalt de levensduur en de lichtkwaliteit.

meer weten

Buitenruimten

Of ze nu overdekt zijn of niet, buitenruimten stellen hoge eisen aan de armaturen.

Naast een hoge luchtvochtigheid en grote temperatuurschommelingen tussen dag en nacht, kenmerken ook afvoergassen, vuil en trillingen de ongunstige bedrijfsomstandigheden.

meer weten