En uw ideeën worden armaturen!

Momenteel beleeft de lichtindustrie met de introductie van de ledverlichting een revolutionaire en ingrijpende technologieontwikkeling die je zou kunnen vergelijken met de uitvinding van de gloeilamp of de overschakeling naar de fluorescentielamp. De aanpassing van standaards en normen kunnen bij een zo omvangrijke en snelle verandering nauwelijks tred houden. In de regel zijn er dan geen algemeen geldende uitspraken en doen over het onderwerp 'led' allerlei communicaties de ronde over kwaliteitscriteria en gegevens.

In dergelijke gevallen is het dan bijna onmogelijk om producten en hun vergelijkbaarheid te verifiëren. Dat leidt tot onzekerheid. Het is dan ook de bedoeling om naast de fundamentele informatie over leds ook een algemeen geldende communicatie over het thema ledverlichting te bereiken.

FAQ LED verlichting

Led of fluorescentielamp?

De keuze tussen led's of fluorescentielampen kan niet over de hele lijn genomen worden. Er moet ook rekening gehouden worden met de randvoorwaarden. Hoe dan ook is de kwaliteit van de gebruikte lampen van doorslaggevend belang. TRILUX staat al meer dan 100 jaar voor intelligente, efficiënte en innovatieve verlichtingsoplossingen. Wij staan u bij met vakkundig advies om de optimale, energiebesparende en kostenverlagende verlichtingsoplossing voor uw specifieke toepassing te vinden. Leg uw plannen aan ons voor!

Lichtverlies en uitval

Alle LEDs gaan langzaam uit, dat is inherent aan de samenstelling van de LED omdat het een halfgeleider is. In de loop der tijd zal de led daarom onder een niet meer te accepteren drempelwaarde van het specifieke toepassingsgebied komen. Indien in de specificaties van een LED-armatuur bijvoorbeeld 50.000 uur L80 B10 is vermeld, dan betekent dat: bij 50.000 uur is de lichtstroom gedaald tot 80% van de oorspronkelijke waarde en maximaal 10% van de leds heeft op dat moment een kleinere lichtstroom. Met andere woorden, 90% van de LEDs in het betreffende armatuur hebben bij 50.000 uur nog een lichtstroom welke hoger is dan 80%. Hoe kleiner de B waarde hoe beter de kwaliteit van het armatuur. Indien de B waarde niet wordt vermeld dan is dat automatisch 50%, want dat is de slechtste waarde. Er zou ook bijvoorbeeld 50.000 L80 B40 C10 kunnen zijn vermeld. Dan bezit bij 50.000 uur nog 60% van de LEDs een lichtstroom van 80%, 40% zit daar dan onder en de kans is 10% dat dan het armatuur op dat moment stuk is. Soms wordt ook bijvoorbeeld 35.000 L80 F10 vermeld, waarbij de F waarde per definitie een combinatie is van de eerder vermelde B en C waarde: bij 35.000 uur geeft het armatuur nog 80% van de oorspronkelijke lichtstroom, is maximaal 10% volledig uitgevallen, defect geraakt of geeft minder dan 80% van de oorspronkelijke lichtstroom. Daarnaast is het van belang dat de opgegeven waarden door de fabrikant zijn gebaseerd op de meetmethodiek zoals vastgelegd in IES LM 80-08 in combinatie met de IES TM 21-11.

L80-Calculator

Temperatuur, lichtrendement en levensduur

Een van de belangrijkste factoren voor het prestatievermogen en de levensduur van een led is de temperatuur in de sperlaag – de zogenaamde junctietemperatuur Tj. Hoe hoger de temperatuur, hoe lager het lichtrendement en de levensduur van een led. Daarom speelt het temperatuurbeheer zo'n belangrijke rol.

Doorlaatrichting en sperrichting

Door spanning toe te dienen aan de pn-overgang kan de grootte van de sperlaag beïnvloed worden. De aansluiting van de polen is daarbij van doorslaggevend belang. Wanneer men de n-type halfgeleider (elektronendonor) verbindt met de negatief geladen kathode, bewegen elektronen zich van de n-zijde in de richting van de sperlaag naar de anode. Tegelijkertijd verplaatsen gaten van de p-zijde (die met de positief geladen anode verbonden is) richting sperlaag of kathode. De sperlaag wordt kleiner naarmate de spanning toeneemt, tot de doorlaatspanning bereikt is en de diode stroom geleidt. Als men de n-type halfgeleider daarentegen verbindt met de positieve geladen anode, worden de elektronen aangetrokken door de anode, zodat de sperlaag groter wordt en er geen stroom kan vloeien.

Structuur van een led-component

Op het eerste gezicht bestaat een led-component uit een reeks eenvoudige onderdelen. Centraal staat de eigenlijke led (lichtuitstralende diode), een halfgeleider met een speciale dotering, die de elektrische energie omzet in zichtbaar licht. Dit proces vindt plaats in een zeer smalle zone in het midden van de halfgeleider, de zogenaamde sperlaag of “junctie”. De diode zelf heeft twee elektrische aansluitpunten en kan op een thermisch geleidend dragermateriaal bevestigd worden, om de warmte die ontstaat tijdens het bedrijf af te voeren. Beschermd worden deze onderdelen door een stabiele behuizing, die boven aan – in de stralingsrichting – afgedekt wordt door een primair optisch systeem (doorgaans een kleine lens).

Wit licht, warm licht, koud licht?

Wanneer men de spectrale samenstelling van het licht van verschillende lichtbronnen vergelijkt, stelt men grote verschillen vast. Kaarslicht bevat bijvoorbeeld een groter dan gemiddeld aandeel rood en wordt ervaren als warm licht, terwijl het licht van een fluorescentiebuis een hoog blauwaandeel heeft en kouder lijkt. Aangezien de meeste natuurlijke lichtbronnen een breed spectrum van verschillende golflengten uitstralen, volstaat het vermelden van een enkele golflengte niet om het witte licht te karakteriseren. Het is vooral de verhouding tussen de verschillende delen van het spectrum die van belang is. Het is deze verhouding die de kleurtemperatuur bij wit licht of de kleur van het gekleurde licht bepaalt.

De led – een luminescerende straler

Een led werkt helemaal anders dan een gloeilamp. Het door een led uitgestraalde licht is niet zoals bij een gloeilamp het bijproduct van een thermisch proces. Het ontstaat bij een elektrische reactie binnen de diode: de combinatie van positieve en negatieve ladingen in de sperlaag van de halfgeleider. De energie die daarbij vrijkomt, ontsnapt als elektromagnetische straling in het zichtbare bereik, met andere woorden als licht. Het rendement van led's is vele keren groter dan dat van een gloeilamp. Zo'n 30 % van de gebruikte elektrische energie wordt door een led omgezet in licht.

Ieder van ons kent het opwekkende effect van licht. Het geeft kracht en energie. Het regelt onze dagindeling. Actuele studies bevestigen zelfs de positieve invloed van zonlicht op lichaam en geest. Ook kunstmatig licht kan het welzijn van de mens vergroten, de concentratie bevorderen en een stimulerend effect hebben. Naar zonlicht georiënteerd kunstlicht is al lang meer dan alleen een middel om te verlichten. 

Met de nieuwste techniek, intelligente verlichtingsoplossingen ervaring streven we ernaar steeds de best mogelijke lichtkwaliteit te leveren. Dat wil zeggen, nieuw licht dat de architectuur ondersteunt, mensen beter doet werken, een positief gevoel opwekt en bovendien uiterst efficiënt is.

Voortrekkersrol inzake onderzoek

Duurzaamheid

Wat wij ook doen, lange termijn denken en -handelen is altijd al een fundamenteel bestanddeel van onze zelfopvatting geweest. Het is ons doel duurzame en energiebesparende producten aan te bieden en bij de productie daarvan op een verantwoorde manier om te gaan met hulpbronnen als grondstoffen en energie. Dankzij de led-technologie halen onze producten op het gebied van zuinigheid, milieuvriendelijkheid en energie-efficiëntie niveaus die wij enkele jaren geleden nog onmogelijk achten.

meer informatie