LED-verlichting die overtuigt!

Nooit eerder in de geschiedenis van kunstlicht hebben technische innovaties in zo'n korte tijd tot zulke ingrijpende veranderingen geleid als met de ontwikkeling van LED technologie. In slechts enkele jaren tijd heeft ze haar plaats als lichtbron in alle toepassingsgebieden veroverd. Bij TRILUX vertegenwoordigen LED-armaturen in 2020 al meer dan 90 % van de totale omzet. Met de herziening van de RoHS-richtlijn in 2023 is voor Europa besloten tot de geleidelijke afschaffing van de speciale voorschriften voor het gebruik van kwik in ontladingslampen. Als gevolg daarvan zullen vrijwel alle ontladingslampen binnen afzienbare tijd niet meer verkrijgbaar zijn en worden vervangen door LED-oplossingen.

Het doel is dus om naast geoptimaliseerde producten ook basisinformatie over LED-technologie en een uniform begrip van LED-verlichting te bieden. Een betrouwbare partner voor hoogwaardige en efficiënte verlichtingsoplossingen biedt meer dan alleen innovatieve producten en een sterk merk: uitstekende kwaliteit, uitgebreide service, geëngageerde toegewijde medewerkers en competente kennisoverdracht horen net zo goed bij TRILUX. Dit alles maakt TRILUX tot een sterke en betrouwbare partner voor u en uw verlichtingsideeën. Vandaag en in de toekomst.

Verplichte energie-efficiëntie

Het belangrijkste aspect voor de snelle ontwikkeling en verspreiding van LED's is vrijwel zeker hun enorme energie-efficiëntie. - Al heel vroeg werd erkend dat lichtrendementen van meer dan 100 lm/W spoedig zouden worden bereikt. - De lichtefficiëntie van de huidige LED-armaturen is tot 180 lm/W. - Op middellange termijn kan voor LED-armaturen een lichtrendement van meer dan 200 lm/W worden verwacht. Een relatief besparingspotentieel van een factor 10 met LED's in vergelijking met matte gloeilampen voor algemeen gebruik (<10 lm/W) en minstens een factor 3 in vergelijking met halogeengloeilampen (tot 30 lm/W) suggereert een geleidelijk verbod op deze conventionele lichtbronnen. Er is een groot potentieel voor besparingen in technische verlichting, ofterwijl de verlichting van werkplekken, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, winkels en andere openbare faciliteiten, evenals de verlichting van alle buitenruimten.

Hoge verlichtingseisen en lange bedrijfstijden resulteren in een hoge energiebehoefte voor verlichting, die aanzienlijk kan worden gereduceerd door het gebruik van efficiënte armaturen en gebruikersgericht lichtmanagement. De basisvoorwaarde is een professioneel lichtontwerp over alle technische interfaces heen, dat alle vereisten voor de verlichtingsoplossing in kaart brengt. Praktijkervaring toont aan dat met een goed LED-verlichtingssysteem de energiebehoefte vaak met een factor 3 kan worden verminderd in vergelijking met fluorescentielampen, en met aanvullend verlichtingsmanagement vaak met een factor 5, ofterwijltot 20% of minder. Het is bewezen dat alleen al de bespaarde energiekosten de renovatie van een verlichtingssysteem rechtvaardigen.

FAQ LED verlichting

Temperatuur, lichtefficiëntie en levensduur

Een van de belangrijkste factoren voor de prestaties en levensduur van een LED is de temperatuur in de junctie (Het contactoppervlak tussen twee halfgeleiders van tegengestelde polariteit) - de zogenaamde junction temperature Tj. Als de temperatuur stijgt, nemen de lichtopbrengst en levensduur van een LED af. De temperatuur van de junction temperature Tj is de temperatuur in de junctie. Daarom speelt thermisch beheer een centrale rol.

Daling van de lichtstroom en totale uitval

Bij de levensduur van een LED wordt onderscheid gemaakt tussen parametrische storingen, ofterwijl een afname van de lichtstroom (degradatie) en totale uitval, die hier los van staat. Om technologische redenen neemt de lichtstroom van LED's na verloop van tijd af totdat deze onder een aanvaardbare drempelwaarde voor het betreffende toepassingsgebied valt. Bij de planning van het verlichtingssysteem moet rekening worden gehouden met de afname van de lichtstroom van LED-armaturen. De gemiddelde nominale levensduur Lx wordt over het algemeen gebruikt als richtlijn, waarbij "L" het aantal bedrijfsuren aangeeft waarbinnen de lichtstroom naar verwachting zal dalen tot een vooraf bepaalde minimale procentuele waarde van "x". Bij LED-armaturen van hoge kwaliteit is de totale uitval verwaarloosbaar binnen het tijdsbestek van de levensduur, wat betekent dat deze geen rol speelt bij de planning.

Efficiënt thermisch beheer

Ondanks de enorme efficiëntie van LED's, die ongeveer 60% van de toegevoerde elektrische energie omzetten in zichtbaar licht, stelt de warmte die wordt gegenereerd door de resterende 40% elektrische verliezen nog steeds hoge eisen aan een betrouwbaar thermisch beheer. De warmte die wordt gegenereerd in het bijna puntvormige kleine volume van het LED kristal moet continu en betrouwbaar worden afgevoerd, zodat er zelfs bij continu gebruik geen warmteophoping optreedt en de levensduur van de thermisch gevoelige halfgeleider niet wordt verkort. Het juiste ontwerp van de armatuurconstructie en nauwkeurige productieprocessen zijn daarom basisvoorwaarden om een product van hoge kwaliteit te kunnen bieden.

Wit licht, warm licht?

Als je het licht van verschillende lichtbronnen vergelijkt, zul je grote verschillen opmerken. Kaarslicht wordt ervaren als warm licht, terwijl het licht van een TL-buis kouder lijkt. Beide lichtbronnen zijn zogenaamde witte lichtbronnen en zenden een breed spectrum van verschillende golflengten uit. De verhouding tussen de verschillende spectrale componenten bepaalt de waargenomen lichtkleur, warm wit met meer rode componenten en koel wit met meer blauwe componenten.

LED - Een lichtgevende spot

Het licht dat door een lichtdiode wordt uitgestraald, is niet het kleine, zichtbare deel van zijn temperatuurstraling, zoals het geval is bij een gloeilamp - het wordt in plaats daarvan gegenereerd door de recombinatie van positieve en negatieve ladingsdragers in de junctielaag van de halfgeleider. Een groot deel van de vrijgekomen energie wordt uitgestraald als elektromagnetische straling in het zichtbare bereik - ofterwijl als licht. De efficiëntie van de LED is vele malen hoger dan die van een gloeilamp. Ongeveer 60% van de gebruikte elektrische energie wordt door een lichtdiode omgezet in licht.

We kennen allemaal het revitaliserende effect van licht. Het geeft ons energie en activeert ons. Het reguleert onze dagelijkse routines. Huidige onderzoeken bevestigen het positieve effect van zonlicht op de gezondheid en de psyche. Het is echter ook bewezen dat kunstlicht het gevoel van welzijn verhoogt, de concentratie bevordert en een stimulerend effect heeft. Gebaseerd op zonlicht is kunstlicht daarom al lang meer dan een middel om een doel te bereiken.

Met de nieuwste technologie, intelligente verlichtingsoplossingen en ervaring is ons doel altijd de best mogelijke verlichtingskwaliteit te bereiken. Kortom: nieuw licht dat architectuur helpt vormgeven, mensen beter laat werken, positieve gevoelens oproept - en tegelijkertijd zeer efficiënt is.

Verlichtingsoplossingen op maat

De perfecte armatuur alleen is voor ons niet genoeg. Want het juiste licht hangt af van het geheel: een geoptimaliseerd, uitgebalanceerd verlichtingsontwerp. Of het nu gaat om individuele ruimtes, complete gebouwen of buitenruimtes: Ons advies op maat en onze planningshulp zijn uw sleutel tot complete verlichtingsoplossingen die energie en dus kosten besparen. Omdat we meer zijn dan alleen een leverancier. Wij zijn een competente partner voor al uw vragen over verlichting.

Meer informatie

Denken en handelen voor de lange termijn is altijd een fundamenteel onderdeel geweest van ons zelfbeeld. Ons doel is om duurzame en energiebesparende producten aan te bieden en deze op een verantwoorde manier te produceren met hulpbronnen zoals grondstoffen en energie. Met name dankzij de LED-technologie bereiken onze producten afmetingen op het gebied van kosteneffectiviteit, milieuvriendelijkheid en energie-efficiëntie die een paar jaar geleden nog voor onmogelijk werden gehouden.

Meer informatie

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.