Location Based Services

De volgende stap voor uw bedrijf

In onze toenemend gedigitaliseerde wereld steunen veel ondernemingen op genetwerkte systemen. Het verzamelen en analyseren van gegevens vormt de basis voor tal van bedrijfsactiviteiten en maakt het mogelijk volledig nieuwe activiteitengebieden te ontsluiten.

Met Location Based Services (locatiegebonden diensten) kan gemakkelijk de positie van personen of voorwerpen worden bepaald, om vervolgens op basis van deze informatie de personen te voorzien van informatie die relevant is

op dat moment en op die plaats. Deze functie kan de arbeidsprocessen in de onderneming vereenvoudigen en ook ingezet worden als navigatiehulpmiddel.

TRILUX-armaturen zijn de ideale technologiedrager voor Location Based Services. De benodigde componenten kunnen eenvoudig in de armaturen worden geïntegreerd.

Bent u geïnteresseerd? Neem nu contact met ons op!

VOORDELEN VAN LOCATION BASED SERVICES

Optimalisatie van arbeidsprocessen

Door middel van Asset Tracking (goederentracering) kan via zogenaamde beacons eenvoudig de positie bepaald worden van artikelen en bedrijfsmiddelen. Dat bespaart lange wacht- of zoektijden tijdens het productieproces.

Gerichte positionering van artikelen

Door middel van gegevensanalyse kan worden nagegaan welke routes de klanten volgen, om vervolgens aan de hand van deze inzichten de artikelen doelgericht in de rekken te positioneren.

Ontsluiten van nieuwe communicatiekanalen

Ondernemingen of winkels kunnen via smartphones waarop een app actief is, direct in contact treden met hun klanten en ze via pushberichten informeren over actuele aanbiedingen of promotiecodes.

Armaturen als technologiedrager

De beacons voor de Location Based Services kunnen probleemloos in TRILUX-armaturen geïntegreerd worden. Dat biedt het voordeel dat ze hun voeding kunnen krijgen via de armatuur en het dus nooit nodig is de batterijen te vervangen.

Wat zijn Location Based Services?

Location Based Services zijn locatiegebonden, mobiele diensten die personen of voorwerpen lokaliseren met behulp van positieafhankelijke gegevens. Ondernemingen die beschikken over locatiegegevens, kunnen eindgebruikers op hun smartphone voorzien van informatie die op dat moment en op die plaats voor hen relevant is.

Een basisvoorwaarde voor de Location Based Services is de positiebepaling van personen of voorwerpen. Hiervoor wordt gewerkt met zogenaamde beacons, die eenvoudig in TRILUX-armaturen te integreren zijn. De positie van de personen wordt bepaald door middel van een interactie tussen de beacon en de smartphone van de gebruiker, waarop een specifieke app moet zijn geïnstalleerd. Alleen wanneer deze app actief is, is gegevensuitwisseling tussen armatuur (beacon) en smartphone en dus positiebepaling mogelijk. Voor het lokaliseren van voorwerpen wordt zogenaamde Asset Tracking toegepast.

Asset tracking

Bij Asset Tracking worden artikelen of bedrijfsmiddelen voorzien van een "asset tag". Via communicatie tussen deze tags en de beacons kunnen de voorwerpen dan eenvoudig gelokaliseerd worden. Op deze manier kunnen het gebruik en de locatie van goederen, artikelen en arbeidsmiddelen op elk moment gecontroleerd worden. Dat bespaart onnodige zoek- en wachttijden in productieprocessen.

Meer weten

Indoor Positioning & Navigation

Met Indoor Positioning & Navigation kunnen klanten en medewerkers doelgericht worden gelokaliseerd binnen gebouwen (winkelcentra, luchthavens of treinstations) om hen vervolgens de weg te wijzen. Op een plattegrond op zijn smartphone ziet de gebruiker zijn actuele positie in het gebouw. Van daaruit kan hij eenvoudig en ongecompliceerd de route-instructies volgen naar zijn bestemming.

Meer weten

Proximity Marketing

Door middel van Proximity Marketing kan op een eenvoudige manier op korte termijn de verkoop bevorderd worden. Als er in het detectiebereik een smartphone met een actieve app wordt gelokaliseerd, kunnen er pushberichten direct naar de klant worden gestuurd, zoals welkomstberichten, informatie over actuele aanbiedingen of promotiecodes. Dat maakt het mogelijk de klanten op een eenvoudige en gerichte manier te benaderen.

Meer weten

Gegevensvoorbereiding/analyse

De gegevens die door de Location Based Services worden gegenereerd, worden verzameld en gecomprimeerd en kunnen aan verschillende soorten analyses worden onderworpen. Een grafische verwerking van looproutes in de vorm van heatmaps maakt het bijvoorbeeld mogelijk "sweet spots" in de handel op te sporen en de loop- en rijroutes in magazijnen te optimaliseren.

Meer weten

Waarom Location Based Services?

Location Based Services bieden optimaliseringsmogelijkheden die tot een aanzienlijke kostenreductie of omzetstijging kunnen leiden.

In industriële ondernemingen maakt de verwerking van de gegenereerde gegevens bijvoorbeeld een betere afstemming van het gebruik van materiële en personele middelen mogelijk. Ook productieprocessen of onderhoudsintervallen kunnen predictief gepland worden. Met behulp van Asset Tracking is het mogelijk op elk moment te weten waar bepaalde artikelen of bedrijfsmiddelen zich bevinden. Lang wachten en zoeken verdwijnen daarmee uit het productieproces. Met Indoor Navigation vinden klanten of servicetechnici probleemloos hun weg in het gebouw, om snel de gewenste plaats te bereiken.

In de detailhandel kan de analyse van de looproutes van klanten worden gebruikt om na te gaan welke zones klanten aantrekken en artikelen aldus optimaal te positioneren. Bovendien kan de klant via pushberichten worden benaderd en geïnformeerd over bijvoorbeeld actuele aanbiedingen of coupons.

Location Based Services vereenvoudigen niet alleen de arbeidsprocessen in de onderneming en helpen hulpbronnen te besparen, maar ontsluiten ook volledig nieuwe wegen om direct in contact te treden met de klant, wat op zijn beurt kan leiden tot een omzetstijging.

Hebben we hun interesse gewekt?

Neem contact met ons op - uw contactpersoon zal graag uw verdere vragen beantwoorden.



Ik wil in de toekomst door middel van een nieuwsbrief (ca. één keer per maand), e-mail-, sms- en/of telefoonverkeer persoonlijk geïnformeerd worden en advies ontvangen met betrekking tot de actualiteit, evenementen en wedstrijden, alsmede nieuwe producten, aanbiedingen en services van de TRILUX-groep op het gebied van armaturen, lichtoplossingen en verlichtingssturing. Ik ga ermee akkoord dat mijn e-mailadres, naam en telefoonnummer voor deze doeleinden worden doorgegeven aan met de TRILUX GmbH & Co. verbonden ondernemingen van de TRILUX-groep. Het betreft hier verkoopondernemingen die gevestigd zijn in de EU, de EER en Zwitserland. Het actuele overzicht is te vinden op www.trilux.com. De gegevens van klanten in de V.S. of India kunnen ook voor de voornoemde doeleinden worden doorgegeven aan TRILUX Lighting US.Inc, Atlanta, V.S. en TRILUX Lighting India Pvt., New Delhi, India. We wijzen erop dat in deze landen geen gepast niveau van gegevensbescherming gegarandeerd is. Meer informatie over de gegevensoverdracht naar derde landen vindt u in de privacyverklaring van TRILUX Datenschutzerklärung / Internet Privacy Policy.

* Verplichte velden

Met het verzenden van het formulier ga ik akkoord met de informatie over gegevensbescherming van TRILUX. Meer informatie over de gegevensbescherming van TRILUX

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.