CIRCULAIRE ECONOMIE

Producten die geen afval veroorzaken en zelf geen afval worden - dat is het ideaal van de circulaire economie. TRILUX doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de gebruikte materialen zoveel mogelijk worden gerecycled en hergebruikt.

 

GRONDSTOFFEN EN MATERIALEN

HOLISTISCHE BENADERING

Voor ons betekent grondstoffenefficiëntie onder andere, de in armaturen gebruikte hoeveelheid grondstoffen en materialen voortdurend te optimaliseren. Zonder compromissen te sluiten op het gebied van kwaliteit en functionaliteit concentreert TRILUX zich op het verminderen van de hoeveelheid gebruikte grondstoffen en materialen. Maar natuurlijk ook op het zoveel mogelijk vermijden van het gebruik van gevaarlijke, kritische en bijzonder waardevolle stoffen.

MEER INFORMATIE

 

DUURZAAMHEIDSONDERZOEK

WETENSCHAPPELIJKE ANALYSES

TRILUX is al vele jaren betrokken bij nationale en internationale onderzoeksprojecten om de grondstoffenefficiëntie van verlichtingsoplossingen te verbeteren. Zo analyseren wij voortdurend alle stadia van de waardeketen met als doel, opties voor de terugwinning en recycleerbaarheid van materialen te vinden en te benutten. Tegelijkertijd zijn wij op zoek naar geheel nieuwe technologieën, processen en bedrijfsmodellen.

MEER INFORMATIE

 

PRODUCTIEPROCESSEN

IN PRAKTIJK GEBRACHT

Als fabrikant van intelligente lichtoplossingen kan TRILUX vooral via zijn efficiënte en duurzame producten ongetwijfeld de grootste effecten ten gunste van het klimaat en de bescherming van grondstoffen bereiken. Maar ook alle processen bij de productie, op kantoor en bij het transport moeten steeds duurzamer worden. TRILUX werkt systematisch aan het minimaliseren van de impact daarvan op het milieu en het klimaat.

MEER INFORMATIE
 

INKOOP EN TECHNIEK

TRANSPARANTE SUPPLY CHAIN

Een effectieve duurzaamheidsstrategie houdt niet op bij de grenzen van een organisatie. Ze moet de hele waardeketen en supply chain omvatten. TRILUX heeft veel instrumenten en maatregelen van dit managementconcept in het dagelijkse reilen en zeilen van het bedrijf geïntegreerd.

MEER INFORMATIE

 

SLIMME SERVICE

NIEUWE BEDRIJFSMODELLEN

Huren, leasen, abonneren - contractvormen die in veel sectoren van de samenleving al lang gangbaar zijn, zijn door de digitalisering van het licht ook interessant voor verlichtingsoplossingen. ‘Light as a Service’ is een nieuw bedrijfsmodel. Het biedt voordelen qua kosten en comfort voor alle betrokken partijen. Als fabrikant blijven wij eigenaar en zijn dus, wanneer een product aan het einde van het contractueel overeengekomen gebruik bij ons terugkomt, verantwoordelijk voor hergebruik, recycling of alternatieve inzet.

HIER VINDT U MEER INFORMATIE DAAROVER

 

RECYCLING

TEGEN VERSPILLING

De TRILUX groep reduceert al jarenlang voortdurend haar hoeveelheid afval. De gebruikte materialen en hulpstoffen worden grotendeels gerecycled en hergebruikt. Het percentage gescheiden ingezameld afval op de locatie Arnsberg bedraagt meer dan 90 procent. Onze voorbeeldige aanpak van het afvalbeheer, geheel conform de geldende wetgeving, wordt jaarlijks gecontroleerd en bevestigd door een erkende deskundige.

MEER INFORMATIE

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.