Building Information Modeling (BIM)

BIM - is momenteel een revolutie in de planning van gebouwen.

Bouwplanning, constructie, beheer: dankzij Building Information Modelling (BIM) kunnen alle relevante gegevens nu centraal worden vastgelegd, gevisualiseerd en gecorreleerd. De door software ondersteunde methode gaat verder dan de basisgegevens van het gebouw. Het verwerkt ook de gebruikte bouwcomponenten, materialen en inbouwcomponenten, zoals armaturen. Dit maakt een nauwkeurige planning van zelfs complexe projecten mogelijk en heeft BIM in veel landen al tot de standaard gemaakt. In Duitsland is het gebruik van BIM bij openbare aanbestedingen vanaf 2020 verplicht.

Het gedetailleerde bouwcoördinatiemodel wordt tijdens het planningsproces door alle projectdeelnemers verrijkt met informatie en ondersteunt zo een betere planning, uitvoering en exploitatie van het gebouw. Op deze manier kan al in een vroeg stadium worden bepaald of het project realistisch en efficiënt kan worden uitgevoerd wat betreft constructie-, tijd-, materiaal- en kostenplanning. De focus ligt altijd op één centraal doel: bouwprojecten economisch, grondstofzuinig en duurzaam maken door middel van integrale planningsprocessen.

Voordelen voor de klant

De BIM-planningsmethode stelt alle betrokkenen bij de bouw in staat om samen te werken op basis van digitale professionele 3D-modellen die alle bouwinformatie bevatten in de vorm van gegevens voor alle doeleinden. Planning, simulatie, visualisatie, calculatie en aanbesteding worden digitaal verwerkt voor de bouw en exploitatie van het pand en zijn dus transparant voor alle betrokken partijen.

Comitéwerk en definitie van BIM-standaarden

TRILUX houdt zich sinds 2011 actief bezig met BIM en is betrokken bij het normalisatiewerk van nationale en internationale comités.

Breed assortiment

TRILUX biedt armatuurmodellen om te downloaden in REVIT-formaat voor de BIM-methode.

De diepste informatie op de markt

TRILUX datasets bevatten de lichtsterkteverdelingscurve (LVK) en ongeveer 30 productkenmerken. Verplaatsbare, aanpasbare modellen zoals spots voor railmontage worden ook in kaart gebracht.

Beste kwaliteit

TRILUX maakt volledig gebruik van de mogelijkheden van Revit-gegevenssets. Dit biedt de planner optimale kwaliteit en dimensie voor de BIM-toepassing.

Bouwinformatiemodellering (BIM) datasets - De portfolio

TRILUX levert BIM-armatuurmodellen voor zijn armatuurportfolio in REVIT-Family-Files (*.rfa) en REVIT-Single-Files-formaat (*.rfa). Deze bevatten veel technische parameters, waarvan sommige, zoals de pendellengte, ook gebruikersspecifiek kunnen worden ingesteld. Wanneer u de familiebestanden gebruikt, sla dan de *.txt bestanden op in dezelfde map als de *.rfa bestanden.

BIM-armatuurmodellen downloaden
via de productpagina's (Binnenverlichting)

BIM-armatuurmodellen downloaden
via de productpagina's (Buitenverlichting)

Tutorials

Revit Family Files

Single Family Files

CS19 in Revit

FAQ

Building Information Modeling (BIM)

Waar kan ik de TRILUX BIM armatuur ontwerpmodellen als download op de website vinden?

Is BIM software?

Nee, BIM is geen software, BIM is een door software ondersteunde planningsmethode in het bouwproces. Voor verschillende BIM-gebruiksdoelen, zoals planning, simulatie, visualisatie, calculatie en aanbesteding, zijn softwaretoepassingen nodig. Heel belangrijk is dat aan het begin van het BIM-proces de te gebruiken software en IT-structuur worden vastgelegd in de informatie-eisen van de opdrachtgever (AIA).

Wat is het verschil tussen "Open BIM" en "Gesloten BIM"?

Een belangrijke vraag, die aan het begin van elk BIM-project moet worden opgehelderd, omdat de selectie en het gebruik van de "BIM"-software en uiteindelijk het gegevensuitwisselingsformaat tussen de projectdeelnemers hierop is gebaseerd.

"Gesloten" BIM:

 • Softwareproducten van één fabrikant
 • Inheemse formaten* voor gegevensuitwisseling
 • Open formaten voor documentatie
 • Geen verlies van informatie
 • Directe afleiding de plannen uit het algemene model

(*bijvoorbeeld *.rfa, *.rvt, *.gsm)

"Open" BIM

 • Softwareproducten van verschillende fabrikanten
 • Open formaten* voor gegevensuitwisseling
 • Open formaten voor documentatie
 • Verlies van informatie (mogelijk)
 • Duplicatie informatie (plannen)

(*bijvoorbeeld *.ifc, *:csv of *.gbXML)

Wat is een digital twin?

Een digital twin vertegenwoordigt het digitale beeld van een fysiek object en wordt zo toegankelijk gemaakt voor de digitale wereld, inclusief geometrie en alfanumerieke kenmerken (attributen) via softwareapplicaties voor verder gebruik. In het bouwproject wordt een gebouw beheerd en bijgewerkt als een digital twin vanaf de planning tot het einde van de levenscyclus. Voor dit doel biedt het volledige en nauwkeurige informatie om betere beslissingen en interventies in het fysieke bouwproject mogelijk te maken.

Wat is het verschil tussen "Face Based" en "Level Based"?

Hoe een object of component in het gebouwmodel wordt gepositioneerd, hangt af van hoe het aanvankelijk is gedefinieerd en naar welke oriëntatie van het oppervlak in het gebouw wordt verwezen.

TRILUX levert standaard „Face-based Revit files“. Dit betekent dat een hierop gebaseerd armatuurplanningsmodel met behulp van een directe oppervlakteselectie (wand, vloer, plafond, ...) direct aan dit geselecteerde oppervlak in een gebouw kan worden toegewezen (onafhankelijk van de vloer).

Armatuurplanningsmodellen als "Revit-bestanden op niveau" worden in een gebouw gepositioneerd als ze op niveau "0" worden gebruikt, ongeacht op welke verdieping het armatuurplanningsmodel wordt ingevoegd. De uiteindelijke positie van de armatuur in het gebouw moet dan worden toegewezen aan de geselecteerde oppervlakken in een extra stap in Revit.

Wat is een BIM-gebruiksgeval?

Een BIM-gebruiksgeval omvat alle mogelijke scenario's die zich kunnen voordoen wanneer een partij, bijvoorbeeld de investeerder, een bepaald technisch doel probeert te bereiken.

Twee voorbeelden:

 • Modelgebaseerde controle
  Doel: Kostenrisico's in het project verminderen, tijd besparen, besluitvormingsprocessen versnellen. Door de technische modellen regelmatig samen te voegen, worden botsingen in een vroeg stadium gedetecteerd of zelfs doorbraken in de bouw aannemelijk gemaakt.

 • Bouwcontrole Laserscannen
  Doel: Vergroten van transparantie en traceerbaarheid, interpretatie van de geplande en gebouwde "doel/werkelijke" situatie. Controle en documentatie van de bouwvoortgang, vergelijking van de planning met de bouwplaats "as built", lokalisatie van belemmerde objecten.

Wat is CDE?

De afkorting CDE staat voor Common Date Environment en creëert een gemeenschappelijke, virtuele gegevensomgeving (DIN EN ISO 19650, VDI 2552 Sheet 5) als werkruimte voor het opslaan en organiseren van gegevens en technische modellen in het BIM-proces. Voor samenwerking en interdisciplinair werk biedt een cloud-gebaseerd CDE-platform alle deelnemers toegang tot het project via communicatieopties, documentopslag, traceerbaarheid van activiteiten, overzicht van de planningsstatus en dus maximale transparantie. Met de toekomstige overgang naar BIM-volwassenheidsniveau 3 moet de CDE (iBIM) worden gebruikt als een real-time toepassing voor een enkel gebouwmodel.

CDE-toepassingen:

 • BIM360 (Autodesk)
 • BIM+ (Allplan)
 • Trimble Connect (Trimble)
 • ConjectPM (Oracle Aconex AG)
 • Thinkproject

Wat betekent LoD?

LoD staat voor „Level of Detail“, „Level of Development“ of „Level of Definition“.

Het detailniveau of de mate van voltooiing geeft informatie over de vereiste geometrische modelnauwkeurigheid van componenten. In Engelstalige landen wordt meestal de afkorting LoD gebruikt. De vereiste LoD kan veranderen afhankelijk van de projectfasen (van grof naar fijn). Een schaling kan worden weergegeven in deze kenmerken van LoD 100, LoD 200, LoD 300, LoD 400 tot LoD 500.

Wat is Lol / LoG?

LoI staat voor „Level of Information“
LoG staat voor „Level of Geometry“

Om de informatie-inhoud afzonderlijk volgens geometrische en alfanumerieke modelinformatie te beschrijven, worden in deze context ook de acroniemen LoG en LoI gebruikt. De LOI beschrijft het informatieniveau van een object dat is vastgelegd in het gebouwmodel of in een BIM-database. Naarmate het project vordert, zal deze nauwkeurigheid meestal blijven toenemen. De LoI beschrijft de informatiedichtheid van een object, die kan bestaan uit alfanumerieke of aanvullende documenten (zoals gebruiksaanwijzingen). De toewijzing van welke LoI wanneer wordt gebruikt moet worden geregeld in de specificaties; indien nodig kan dit worden gedaan tot op attribuutniveau. In deze kenmerken kan een schaal worden weergegeven van LoI/LoG 100, LoI/LoG 200, LoI/LoG 300, LoI/LoG 400, tot LoI/LoG 500.

Wat is LoIN?

LoIN staat voor „Level of information needed“

Het concept van LoIN of diepte-informatie-eisen vervangt het vorige concept van LoD en LoI (DIN EN 17412-1: 2021-06 en ISO 19650-1:2019-08). Het is onderverdeeld in geometrische en alfanumerieke informatievereisten, inclusief aanvullend vereiste bijgevoegde documentatie. LoIN beschouwt holistisch informatiebeheer dat rekening houdt met de volledige levenscyclus van een gebouw en beperkt zich tot de informatie die fundamenteel vereist is.

 • DIN EN 17412-1: 2021-06 - Bouwinformatiemodellering - Eisen aan de diepte van informatie - Deel 1: Concepten en principes
 • ISO 19650-1:2019-08 - Organisatie en digitalisering van informatie over bouwwerken en ingenieursdiensten, inclusief bouwinformatiemodellering (BIM) - Informatiebeheer met BIM - Deel 1: Termen en principes.

Wat is IFC?

IFC staat voor "Industry Foundation Classes" en is een open standaardformaat dat door iedereen vrij kan worden gebruikt, vergelijkbaar met PDF of HTML. IFC-bestanden bevatten geometrische gegevens die het uiterlijk van objecten definiëren, maar ook belangrijke informatiegegevens over componenten, zoals energiewaarden, brandbeveiliging, gebruik, fabrikantgegevens en dergelijke.

IFC wordt ontwikkeld en doorontwikkeld onder auspiciën van buildingSMART. De meest gebruikte versie is IFC2x3, en sinds de huidige versie is IFC4 een officiële ISO-standaard.

IFC is een belangrijke bouwsteen in openBIM.
De projectdeelnemers kunnen er gegevens mee uitwisselen als hun softwaretoepassing de import en export van IFC ondersteunt. IFC-armatuurmodellen vereisen momenteel nog een geconverteerde ruimte voor transport/uitwisseling, daarom worden er geen armatuurmodellen in IFC-formaat geleverd.

Voordelen van BIM

In plaats van telkens opnieuw informatie te verzamelen tijdens het plannen van verschillende werkzaamheden, zoals bij conventionele planningsmethoden, worden de gegevens continu opgebouwd over de hele projectperiode. Er wordt een extreem hoge gegevenskwaliteit bereikt omdat alle gegevens teruggaan naar een gemeenschappelijke database en voortdurend worden gesynchroniseerd.

 • BIM is driedimensionaal en objectgeoriënteerd
 • BIM is sectoroverschrijdend voor alle bouwberoepen
 • BIM documenteert de hele bouwcyclus
 • BIM bespaart kosten door efficiënte planning en documentatie

Hoge gegevensdiepte

TRILUX BIM-armatuurmodellen zijn multidimensionaal en bevatten relevante gegevens en informatie over producteigenschappen:

 • Geometrie: Afmetingen
 • Verlichtingstechnologie: lichtbron, voorschakelapparatuur, lichtstroom [lm], kleurtemperatuur [K], kleurweergave-index [CRI], lichtverdeling (CENFlux-code))
 • Elektrotechniek: voedingspunten, aangesloten vermogen [W], beveiligingsklasse
 • Materialien: kleuren, gewicht armatuur
 • Bestelinformatie: (TOC, TK) bijv. voor afleiding naar een onderdelenlijst, URL naar gegevensbladen, montage-instructies, productafbeeldingen

REVIT bestanden voor BIM zijn beschikbaar in twee versies:

 • REVIT-Family-File: Informatie van een hele serie in één bestand. Als je de familiebestanden gebruikt, bewaar de *.txt bestanden dan in dezelfde map als de *.rfa bestanden.
 • REVIT-Single-File: één type armatuur (importeren en gebruiken in andere BIM-software is mogelijk)

Visualisaties van verlichting zijn mogelijk door middel van een hoge detaildiepte, lichtverdelingscurve en lichtkleur.

BIM - De planningsmethode van de toekomst is begonnen

In de zeer informatieve gebouwmodellen worden niet alleen alle onderdelen van de gebouwstructuur, maar ook alle andere objecten (verlichting, meubilair, elektrische accessoires, speciale apparatuur, enz. Het speciale voordeel van BIM is de constante beschikbaarheid van alle relevante informatie over de status van het bouwproject. Er kunnen bijvoorbeeld op elk moment onderdelenlijsten worden uitgevoerd, die automatisch worden bijgewerkt wanneer onderdelen worden vervangen of gewijzigd. Ook de huidige status van de werkelijke en geplande kosten en de bijgewerkte planning kunnen op elk moment worden opgevraagd.

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.