Low Contrast Light

Lichtkwaliteit vanuit het toeschouwer perspectief

LED's zijn puntvormige lichtbronnen met een hoge luminantie. Dat is goed om zaken goed te verlichten, maar kan ook tot verblinding leiden. Om dat tegen te gaan, heeft TRILUX de zogenaamde Low Contrast Light-technologie (LCL) ontwikkeld.

Door de luminantie rond de leds te verhogen wordt het verblindingsgevoel beperkt zonder afbreuk te doen aan de helderheid en zonder wezenlijke verandering van de lichtverdeling. Zo ontstaat een bijzonder harmonieuze lichtbeleving.

VOORDELEN

Aangenaam licht voor woonstraten, wegen en pleinen: Bij de outdoorarmaturen van TRILUX met Low Contrast Light-technologie wordt het licht doelgericht toegevoerd aan een lichtgeleidende plaat. Dat gaat het gevoel van verblinding tegen en schept bijzonder aangename visuele omstandigheden buiten. Low Contrast Light verhoogt de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers, zowel voetgangers, fietsers als autobestuurders.

Bovendien bewerkstelligt het opmerkelijk gelijkmatige en aangename licht een opwaardering van de openbare ruimte. Deze kwaliteitsverbetering heeft een positieve invloed op de tijd dat de mensen er doorbrengen.

Momenteel is de LCL-technologie verkrijgbaar voor de armaturenfamilie Lumantix en voor de ConStela 19.

VOORDELEN

Aangenaam licht voor woonstraten, wegen en pleinen: Bij de outdoorarmaturen van TRILUX met Low Contrast Light-technologie wordt het licht doelgericht toegevoerd aan een lichtgeleidende plaat. Dat gaat het gevoel van verblinding tegen en schept bijzonder aangename visuele omstandigheden buiten. Low Contrast Light verhoogt de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers, zowel voetgangers, fietsers als autobestuurders.

Bovendien bewerkstelligt het opmerkelijk gelijkmatige en aangename licht een opwaardering van de openbare ruimte. Deze kwaliteitsverbetering heeft een positieve invloed op de tijd dat de mensen er doorbrengen.

Momenteel is de LCL-technologie verkrijgbaar voor de armaturenfamilie Lumantix en voor de ConStela 19.

Meer duurzaamheid

De Low Contrast Light-technologie maakt optimaal gebruik van het licht van de LED's door een deel van het licht actief te verleggen. Dat verbetert het visueel comfort en beperkt de lichtvervuiling.

Meer visueel comfort
en veiligheid

Het verbeterde visueel comfort verhoogt de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Dat maakt van Low Contrast Light een belangrijke bouwsteen voor een veilige omgang met andere mensen buitenshuis.

Beperking van het verblindingsgevoel

De Low Contrast Light-technologie beperkt de verblinding in het oog door de helderheidscontrasten tussen de LED's en hun directe omgeving te verkleinen.

Het principe van de Low Contrast Light-technologie

Verblinding in het oog wordt niet alleen veroorzaakt door de absolute lichtsterkte van een lichtpunt zelf, maar ook door een te sterk helderheidscontrast tussen het lichtpunt en zijn directe omgeving. Als de verschillen met de aangrenzende lichtintensiteit te groot zijn, vertraagt de directe reactie op het licht (vernauwing van de pupil) en raakt de oogzenuw overprikkeld. De Low Contrast Light-technologie gaat dat tegen zonder de helderheid te verminderen.

Dat wordt bereikt door een deel van het licht van de LED's via de primaire optiek doelgericht naar een lichtgeleidende plaat in het optische systeem te leiden. Dat lichtuitstralende vlak vermindert het contrast tussen de LED-lichtpunten en de aangrenzende zones en zorgt zo voor bijzonder aangenaam licht en een verminderd gevoel van verblinding.

Dat effect stellen we ook vast in het dagelijkse leven: het grootlicht van een tegenligger is minder verblindend overdag dan bij duisternis.

Buitenarmaturen met Low Contrast Light

dProductaanbod ontdekken

Verkrijgbaar is de Low Contrast Light-technologie op dit moment voor onze armaturenfamilie Lumantix (modellen: paddenstoel, cilinder, lantaarn en kegel) en voor de ConStela 19. De lichtverdelingscurve van de armaturen wordt met MLTIQ-lenzen (Multi-Lens-Technology) perfect afgestemd op de specifieke situatie. Het gebruik van Low Contrast Light-technologie brengt daarin slechts een minimale verandering teweeg. Daar staat tegenover dat het visueel comfort toeneemt.

Woonstraten, pleinen en wegen opwaarderen
met Low Contrast Light

Een hoge lichtkwaliteit is niet alleen belangrijk voor de veiligheid, maar speelt ook een centrale rol in het welzijn. TRILUX-armaturen met Low Contrast Light verminderen het gevoel van verblinding en verbeteren zo het visueel comfort en de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Tegelijkertijd verhoogt het hoogwaardige licht ook de verblijfskwaliteit op straten, wegen en pleinen.

Low Contrast Light

voor bijzonder aangenaam licht

Low Contrast Light is een intelligente technologie die tot doel heeft het verblindingsgevoel te beperken. Bij armaturen met LCL-technologie wordt een deel van het licht van de LED's via de primaire optiek doelgericht naar een lichtgeleidende plaat in het optische systeem geleid. Dat lichtgevende vlak verkleint het contrast tussen de LED's en hun directe omgeving, wat het gevoel van verblinding verkleint en het visueel comfort verhoogt. De Low Contrast Light-technologie is momenteel verkrijgbaar voor de armaturenfamilie Lumantix en voor de ConStela 19.

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.