MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID ALS ONDERNEMING

Als middelgroot, onafhankelijk, regionaal verankerd familiebedrijf hebben wij van meet af aan onze verantwoordelijkheid voor onze medewerkers, onze klanten en de maatschappij opgenomen. Al decennia investeren we veel in onderzoek en ontwikkeling om zo onze toekomst en die van onze toeleveranciers veilig te stellen.

ONZE MEDEWERKERS

DE SLEUTEL TOT SUCCES

Een allesomvattende duurzaamheidsaanpak heeft aandacht met focus op de ecologische, economische en sociale verantwoordelijkheid. Daarom beschouwt TRILUX een respectvolle omgang met alle medewerkers als een essentieel criterium voor duurzaam handelen. Goede arbeidsomstandigheden, gezondheidsbescherming en arbeidsveiligheid en de naleving van mensenrechten leggen daarvoor de basis. Wij hechten belang aan een eerlijke beloning: een vergoeding die afgestemd is op de prestatie, zonder te discrimineren. Daarbovenop bieden wij onze medewerkers verschillende vrijwillige aanvullende voordelen, om hun tevredenheid te bevorderen. Ons engagement ter zake werd in november 2021 officieel erkend toen we uitgeroepen werden tot gezinsvriendelijk bedrijf met de certificering "Familienfreundliches Unternehmen im Hochsauerlandkreis", die toegekend wordt door de Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis en het competentiecentrum Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland.

MEER INFORMATIE

 

ONZE MAATSCHAPPIJ

VANZELFSPREKENDE VERBINTENIS

TRILUX committeert zich over de eigen bedrijfsgrenzen heen. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op in alle regio's waar wij actief zijn. Dit thema is bijzonder belangrijk in Arnsberg, Duitsland, en Alhama de Aragón, Spanje, twee plaatsen waar TRILUX de grootste lokale werkgever is. Voor een duurzame en toekomstgerichte ontwikkeling van de gemeenten zijn we actief in vele gemeentelijke projecten.

In Arnsberg zijn we bijvoorbeeld sponsor van het project Pro Berufsorientierung (ProBe) van de Bürgerstiftung Arnsberg, dat in 2008 van start is gegaan. Dit project bereidt jongeren in het lager middelbaar onderwijs en in scholen voor bijzonder onderwijs systematisch voor op een succesvolle intrede in het beroepsleven.

MEER WETEN

NATUUR EN MILIEU

ACTIEF TEGEN DE KLIMAATVERANDERING

De klimaatverandering is een van de grote uitdagingen van de 21e eeuw. Als internationaal actieve groep heeft TRILUX daarop maar één antwoord: duurzaam zakendoen en continu de eigen klimaatbalans verbeteren. Onze bedrijfsactiviteiten hebben gevolgen voor het milieu. Ze veroorzaken broeikasgasemissies, afvalwater en afvalstoffen. Daarom richten wij ons handelen al jaar en dag op milieubescherming, een zuinige omgang met hulpbronnen en het voorkomen van CO2-emissies.

Wij gaan zo efficiënt mogelijk om met energie, water en materialen. Onze allesomvattende klimaatstrategie is consequent gericht op het bepalen van het CO2-reductiepotentieel in de productievestigingen en we zien consequent toe op de realisatie daarvan. Bovendien steunen wij regionaal een groot herbebossingsproject in het Duitse Sauerland, waarbij op twee hectare verschillende resistente boomsoorten geplant worden.

MEER WETEN

VRIJWILLIGE VERPLICHTING IN DE GEDRAGSCODE

De TRILUX-groep neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover klanten, zakenpartners en medewerkers en ook zijn milieuverantwoordelijkheid en handelsethiek zeer ernstig. Om dit inzicht en deze handelswijze naar buiten toe te documenteren, is de groep een grote vrijwillige verplichting aangegaan.

Hij heeft de gedragscode van de Duitse beroepsvereniging van de elektrotechnische en elektrische industrie (ZVEI, Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.) en de Duitse beroepsvereniging van machine- en installatiebouwers (VDMA, Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau), ZVEI-VDMA, onderschreven en deze verplicht gesteld voor alle vestigingen en business units. De groep verlangt hetzelfde van zijn leveranciers.

De in die gedragscode vastgelegde regels vormen een belangrijk element van het TRILUX Compliance-programma en zijn verankerd in richtlijnen, informatiedocumenten en opleidingen. Belangrijke beginselen zijn bijvoorbeeld:

  1. naleving van de arbeidsnormen en sociale standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie
  2. behartiging en bevordering van de mensenrechten overeenkomstig het Handvest van de Mensenrechten van de VN
  1. Eerlijke concurrentie
  2. Milieubescherming en zuinige omgang met hulpbronnen
  3. Naleving van alle wetten die gelden in het activiteitengebied

Uitstekend engagement

Om vooruitgang te boeken met onze duurzaamheidsdoelstellingen, hebben we onze onderneming onderworpen aan de kritische blik van „EcoVadis“,de wereldwijd grootste en betrouwbaarste leverancier van duurzaamheidsratings met een netwerk van meer dan 75.000 beoordeelde bedrijven in meer dan 160 landen. EcoVadis gaat na en certificeert hoe goed bedrijven de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in hun bedrijfs- en managementsystemen geïntegreerd hebben.

De Sustainability Scorecard illustreert de prestaties aan de hand van 21 indicatoren in vier thematische gebieden: milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen. TRILUX heeft hier Zilver behaald.

In de Climate Readiness Check die we uitgevoerd hebben met het gerenommeerde online platform The Climate Choice, scoorden we de Gouden status. Daarbij werden onze duurzaamheidsactiviteiten geëvalueerd op het gebied van bedrijfsmodel en CO2-balans. TRILUX veroverde het gouden Climate Rating Label! Natuurlijk rusten we nu niet op onze lauweren, maar we blijven ons elke dag inzetten voor meer duurzaamheid.

MEER WETEN

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.