Partners en verbanden

Samen komen we verder

Niet alleen binnen de TRILUX-groep geldt het wijprincipe. Ook extern is de TRILUX-groep uitstekend omringd. Met brancheverenigingen, nonprofitorganisaties en andere fabrikanten wereldwijd zet de groep zich in om technische ontwikkelingen te bevorderen, marktendensen uit te wisselen en politieke randvoorwaarden ter discussie te stellen.

Daaruit ontstaan onderzoekssamenwerkingen en gemeenschappelijke verklaringen, bijvoorbeeld met betrekking tot duurzaamheid, en ook zelfs marktrijpe producten.

Partnerschappen van TRILUX

Sector- en vakorganisaties

De groep heeft zich als lid geëngageerd in talrijke sector- en vakorganisaties in verscheidene Europese landen:

Duurzaamheidsinitiatieven

TRILUX zet zich niet alleen via zijn producten en zijn ondernemingsbeleid in voor duurzaamheid, maar engageert zich ook in talrijke organisaties:

Informatieplatformen

Onderzoek en certificering