• cmsSeriesInformationUrl: https://www.trilux.com/se/produkter/lc-67-led/
  • classGroupExtId: LC67
  • getCMSSeriesInformationURLURL: /portal/GetCMSSeriesInformationURL.do?deeplinkId=LC67&language=se
  • maxAssetsSlider: 0
  • maxAssetsReference: 50

Ljuslinjer i sin finaste form

"En krävande arkitektur presenteras på ett övertygande sätt – och gör det samtidigt lätt att se. Detta är kärnkompetensen i det nya ljuskanalsystemet LC67. Ljuskanallösningen i modulform erbjuder såväl ljusplanerare som arkitekter nästintill obegränsade utformningsmöjligheter. Systemet är tillgängligt i alla konventionella installationsvarianter och olika modeller – från kantlös kanal för inbyggd montering till pendlad armatur med extra indirekt ljusandel. Och när arkitekturen kräver att det ska ""gå runt hörnet"", följer linjearmaturen helt enkelt med tack vare horisontala och vertikala kopplingsstycken. Med imponerande ljuskvalitet från LED-ljuskanalen: Den opal-halvgenomskinliga optiken i armaturen ger ett extremt homogent ljus som täcker hela ytan."