Ministerie van Financien

Projektinformation

Ort: Den Haag
Fotograf: Boris Golz