V.Offices Kraków

Projektinformation

Architekt: ILIARD. Design & Construction Services
Installateur: OSET Jerzy Trześniowski
Ort: Kraków
Fotograf: Maciej Lulko

Produkte im Einsatz

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.