TRILUX neemt voortrekkersrol op het gebied van duurzaam bouwen

01.12.2016 | Bedrijf

TRILUX overhandigt eerste exemplaar van de speciaal opgestelde guide to BREEAM aan DGBC directeur Annemarie van Doorn: “Als Dutch Green Building Council zien we graag meer van deze initiatieven in de markt.”

Duurzaamheid is reeds jaar en dag een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie van TRILUX. Daarbij is TRILUX continu op zoek naar de meest efficiënte samenstelling van armaturen en het aanscherpen van haar dienstverlening. “Onze producten en diensten leveren een grote bijdrage aan het duurzaamheidsniveau van gebouwen en daarbij ook aan het behalen van punten voor duurzaamheidscertificaten, waaronder BREEAM”, aldus Aris Bakker, directeur van TRILUX Benelux.

Product analyse

Om de hoge kwaliteit en uitmuntende prestaties van de TRILUX producten aan te tonen, is besloten om samen te werken met onafhankelijk ingenieursbureau Encon. Bakker vertelt: “In samenwerking met Encon hebben wij onze belangrijkste productseries laten beoordelen en wegen aan de hand van de BREEAM-NL richtlijnen. Het resultaat is verbluffend. Door gebruik te maken van TRILUX-producten kunnen tot maar liefst dertien punten worden gerealiseerd in de BREEAM-NL-beoordeling. Dat is uniek voor een verlichtingsproduct. TRILUX verlichting heeft daarmee een grote invloed op de beoordeling in BREEAM-NL.”

TRILUX heeft de resultaten van de productanalyse samengevat in een themabrochure. Deze ‘Guide to BREEAM’ laat voor de onderzochte productseries in detail zien hoeveel punten er verdiend kunnen worden door het inzetten van een product.

De brochure is inmiddels te downloaden en te bestellen via: www.trilux.com/breeam.

Overhandiging eerste exemplaar

Het eerste exemplaar van de TRILUX ‘GUIDE TO BREEAM’ is tijdens het Green Leadership Summit overhandigd aan Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council. Annemarie reageert enthousiast op dit initiatief van TRILUX: “De gebouwde omgeving staat voor een grote en ambitieuze verduurzamingsopgave. BREEAM-NL is een goed middel om die verduurzaming te stimuleren. TRILUX maakt met haar expertise op het gebied van verlichting goed inzichtelijk hoe duurzame producten kunnen bijdragen aan duurzame gebouwen. TRILUX maakt BREEAM-NL daarmee aantrekkelijker en laagdrempeliger voor haar stakeholders, en dat juich ik toe. Als Dutch Green Building Council zien we graag meer van deze initiatieven in de markt.”

Volledige ondersteuning

“Voor TRILUX betekent het in kaart brengen van de productprestaties meer”, zo vervolgd Aris. “Wij willen eindgebruikers, architecten, adviseurs en installateurs graag volledig ondersteunen om de punten en uiteindelijk het BREEAM-NL certificaat te behalen. Voor ons gaat dit verder dan enkel het leveren van een energiezuinig product. Wij denken op ieder denkbaar niveau mee. In het voortraject van een project bespreken wij graag met de eindgebruiker hoe het gebouw gebruikt gaat worden en wat de exacte eisen en wensen zijn. Op die manier kunnen we een optimale, flexibele en toekomst vaste oplossing realiseren. In het ontwerptraject onderbouwen wij dit met lichtplanningen en lichtberekeningen die voldoen aan de BREEAM standaard.”

Bakker vervolgt: “Tijdens de uitvoer van een project reduceren wij de afvalstroom naar de bouwplaats tot een minimum door het aanleveren van producten in speciale projectverpakkingen. Daarnaast werken wij al geruime tijd in projecten met een LEAN planning en tekenen wij samen met partners mee in een BIM-omgeving. Ten slotte zorgen wij bij de oplevering van een project voor de uitvoering van de lichtmetingen en aanlevering van de BREEAM-NL bewijslast. Alles om de betrokken projectpartijen op het gebied van verlichting volledig te ontzorgen.”

Expertise en voortrekkersrol

TRILUX participeert sinds 2011 actief in de platformen Dutch Green Building Council en Duurzaam Gebouwd. Hiermee is TRILUX de eerste verlichtingsleverancier die actief deelneemt aan deze duurzaamheidinitiatieven. TRILUX stelt zich binnen beide organisaties actief op en wordt gezien als expert op het gebied van verlichting. “Hier hoort ook scholing van onze eigen werknemers bij”, vult Bakker aan. “Inmiddels zijn meerdere collega’s gecertificeerd als BREEAM-NL expert voor nieuwbouw en renovatie. Hiermee zijn wij voor opdrachtgevers die BREEAM-NL certificering ambiëren een partner met kennis van zaken.”

Sterke trackrecord

Voor TRILUX kent duurzaamheid en duurzaam bouwen middels de BREEAM-NL systematiek geen geheimen meer. In het recente verleden leverde TRILUX met succes het lichtontwerp, de producten en BREEAM-NL bewijslast aan voor diverse aansprekende projecten.

 • Energy Academy Europe – Outstanding (Groningen)
 • New Logic VI – Outstanding (Tilburg)
 • New Logic VIII - Outstanding (Tilburg)
 • Royal Agio Cigars – Outstanding (Duizel)
 • De Monarch I - Excellent (Den Haag)
 • De Monarch II - Excellent (Den Haag)
 • Nature's Pride - Excellent (Maasdijk)
 • Nutricia Research - Excellent (Utrecht)
 • Peugeot van Mossel - Excellent (Amsterdam)
 • DC Siberie – Very Good (Venlo)
 • Rabobank – Very Good (Breda)

Download hier de "GUIDE TO BREEAM" brochure