Willem Dammers: ‘WE STAAN NOG MAAR AAN HET BEGIN’

19.07.2018 | Bedrijf

WILLEM DAMMERS OVER DE TRANSITIE NAAR EEN LED-MARKT - TRILUX is de Duitse marktleider in professionele verlichting. Op de Europese utiliteitsmarkt speelt het bedrijf mee in de top 3. ‘De opkomst van led en de digitalisering van licht heeft onze wereld volkomen opgeschud’, aldus Willem Dammers, managing director TRILUX Benelux: ‘Wie denkt dat het stof nu is neergedaald, heeft het mis. De verlichtingsmarkt zal zich razendsnel blijven ontwikkelen.

Wat meer dan 100 jaar geleden startte als eenmansbedrijf in een garage in het Sauerland, is nu een internationaal concern met meer dan 5.000 medewerkers. TRILUX is gebouwd op waarden die anno 2018 nog steeds de koers bepalen. Het is een familiebedrijf met de blik op de horizon, ook in slechte tijden. Zo riep de chief executive officer de werknemers in 2008 bij elkaar, op het moment dat een diepe economische recessie inzette. Hij verzekerde dat niemand zijn baan zou verliezen. TRILUX had 2 wereldoorlogen overleefd en zou ook deze crisis doorkomen.

Dammers: ‘Dat gaf niet alleen vertrouwen, het onderstreept ook de kern van ons bedrijf. We gaan voor duurzaam succes. Dat zie je terug in onze marktbenadering. TRILUX wil een technologieleider zijn, zowel in kwaliteit als in vernieuwing. Daarom leggen we de focus op R&D en het aansluiten bij de behoeften van eindgebruikers. De afgelopen 15 jaar is daarbij één thema dominant: ledificatie. Toen led traditionele verlichtingstypen voorbijging in efficiency kantelde onze wereld. Er rolde een enorme golf over de markt, van buiten- en accent- naar kantoorverlichting.’

‘Toen led traditionele verlichtingstypes voorbijging in efficiency kantelde onze wereld’

Paradigmashift

TRILUX herkende de aardschok die led teweeg zou brengen al vroeg. Het gevolg was een paradigmashift in alle lagen van de onderneming. In 2011 en 2012 werd het hele portfolio omgebouwd. Die transitie van oude naar nieuwe technologie ging gepaard met grote investeringen en fundamentele aanpassingen van de organisatie. Zo werden de ontwikkelafdelingen op het gebied van licht en de aansturing van licht bij elkaar gevoegd. Tegelijkertijd opende het bedrijf de TRILUX Akademie die seminars, themadagen en workshops voor werknemers, klanten en partners biedt.

Valkuilen

De introductie van disruptieve technologie schudt markten op. Zo heeft de opkomst van led gevolgen voor alle betrokkenen: producenten, toeleveranciers, installateurs, architecten, designers, projectontwikkelaars… Het belang van een goede ketencommunicatie is daarmee evident. Dammers: ‘TRILUX voelt de verantwoordelijkheid om dat gesprek te faciliteren, onder andere binnen onze Akademie. We duiden kansen die nieuwe technologische trends en toepassingen bieden.

Daarnaast hebben we het over de hobbels op de weg. Iedereen kent de verhalen over goedkope producten die de markt overspoelden; licht dat lang voordat de investering was terugverdiend moest worden afgeschreven. Dit specifieke probleem neemt af. Led-technologie ontwikkelt zich echter nog steeds snel. Daardoor ontstaan vergelijkbare valkuilen. Om de juiste keuzes te kunnen maken, zowel financieel als functioneel, moet je elkaar blijven opvoeden.

En dat mag je wat mij betreft breed zien. Neem onze overheid die de kansen die verledding biedt nauwelijks ziet. We investeren in wind- en zonne-energie. Als je daar vervolgens verouderde verlichting mee aanstuurt, verduurzaam je niet slim. Wanneer de huidige vervangingsmarkt volledig op led overgaat, dan scheelt dat Nederland 1,9 megaton CO2-uitstoot per jaar. Met de Nederlandse Licht Associatie (NLA) brachten we deze boodschap in de Tweede Kamer aan parlementsleden. Even was het stil. Toen zei iemand: “Alles is toch al led.” Ik keek naar boven. Iedereen volgde mijn blik naar de tl-buizen aan het plafond.’

Primair proces

Met de digitalisering van licht groeien de toepassingsmogelijkheden en potentiële toegevoegde waarde van led-technologie snel, ook voor de utiliteitsmarkt. TRILUX speelt hier op in met LiveLink. Dammers: ‘Het beste licht vind je buiten. LiveLink meet het licht op de werkplek en vult dat – rekening houdend met het natuurlijke verloop van daglicht – aan tot de optimale intensiteit en kleur. Het systeem is individueel te bedienen middels een app. Dat klinkt eenvoudig, maar LiveLink is meer dan dat. Het is een multifunctioneel intelligent cloudbased systeem voor human centric lighting. Zo heeft DOKVAST met het project NEW LOGIC VI 40.000 vierkante meter bedrijfsruimte uitgerust met 2.500 van onze armaturen. Deze worden online gemonitord op uiteenlopende parameters zoals branduren en temperatuur.

Dit schept tal van mogelijkheden voor het besturen en bewaken van de verlichtingsinstallatie. Door het te koppelen met een gebouwbeheersysteem ontstaat bovendien de mogelijkheid om de stap van reactief naar preventief onderhoud te maken. Zo dragen we bij aan het optimaliseren van het primaire proces van klanten.’

Light Fidelity (LiFi) Op Light+Building in Frankfurt bouwde TRILUX dit jaar een ‘Secret Room’. Daar deelde het zijn visie op de toekomst. ‘De boodschap was helder’, vertelt Dammers. ‘We staan nog maar aan het begin. Kijk alleen al eens naar de opkomst van light fidelity, oftewel lifi. Lichtarmaturen zijn ideaal als bron voor het verzamelen van data. Ze zijn immers overal aanwezig en kunnen worden uitgerust met allerhande sensoren, bijvoorbeeld voor het detecteren van personen en het monitoren van ruimtegebruik in smart buildings. Naast dit soort technologische innovaties zien wij ook meerwaarde in het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsmodellen met klanten.’

‘Circulariteit is een steeds belangrijker thema’

Hergebruik

Lichtproducenten als TRILUX spelen traditioneel geen actieve rol in het vormgeven van verlichtingsplannen bij nieuwbouwen vervangingsprojecten. De lijn loopt meestal van de opdrachtgever naar de architect, adviseur en installateur. Dammers: ‘Daardoor missen wij kansen. Maar dat geldt voor de ontwikkelaars en eindgebruikers, tenminste als suboptimale oplossingen het gevolg zijn. Daarom investeren wij in hechte relaties met grote spelers in de utiliteitsmarkt. Dat levert mooie projecten op zoals NEW LOGIC VI en The Green House. Een andere manier om dichter op onze markt te staan is een samenwerkingsvorm waarbij wij eigenaar van het licht blijven en het onderhouden. Binnen dit pay-for-use-model, dat momenteel als pilot bij The Green House in Utrecht draait, betalen wij het liefst ook nog eens de elektriciteitsrekening.

De gebruiker hoeft dus niet te investeren en wij moeten maximaal presteren wat betreft energie-efficiency. Maar het gaat verder dan dat. Klanten willen up-to-date systemen. De technologische ontwikkeling gaat hard. Circulariteit is daarmee een steeds belangrijk thema binnen ons bedrijf. Wij denken vanaf de ontwerpfase na over hergebruik en het recyclen van grondstoffen. Dit soort nieuwe klantrelaties dwingt ons hierin steeds verder te gaan. Daarmee leggen we de lat weer een niveau hoger.’

NIKS MISSEN? BLIJF OP DE HOOGTE

Lees het volledige artikel hier in de juni 2018-editie van LED Magazine.