Een essentiële voorwaarde voor een geslaagde ‘als een service’ overeenkomst, is een intensieve samenwerking tussen eindgebruiker en leverancier. De eisen en wensen van de eindgebruiker moeten duidelijk in beeld zijn, zodat de leverancier hier op kan inspelen. Dat er bij de renovatie van de vier gebouwen van Stad Mechelen sprake is van een dergelijke excellente samenwerking, blijkt uit de woorden van schepenen (wethouders) Koen Anciaux en Marina de Bie van Stad Mechelen.