Verlichting voor klaslokalen

Focus op concentratie

De eisen aan het licht in klaslokalen zijn in de afgelopen jaren complexer geworden. Het gaat niet meer alleen maar om voldoende licht, maar vooral ook om optimale leervoorwaarden. Uiteraard moet de verlichting bovendien overtuigen met kostenefficiëntie en een goede ecobalans. Een moderne ledverlichting van TRILUX ondersteunt door een aangenaam en concentratiebevorderend licht zowel de leerkracht bij het overbrengen van kennis als de leerlingen bij het leren.

Bovendien beperkt zij het energieverbruik tot een minimum en vermindert zo de bedrijfskosten, hetgeen nog wordt versterkt door de lange onderhoudsintervallen en een probleemloze reiniging.