DUURZAAMHEID IS EEN HOUDING

Bij TRILUX zijn milieubescherming en behoud van grondstoffen stevig verankerd in het DNA. Een bedrijfskundige vanzelfsprekendheid. Wij stemmen de operaties van onze organisatie op alle kerngebieden hierop af. En dat doen we niet pas sinds er wettelijk en maatschappelijk maatregelen tegen klimaatverandering worden geëist. Wij werken consequent en voortdurend aan de verbetering van onze klimaatbalans. De Duitse productielocaties zullen al in 2025 klimaatneutraal zijn.

ONZE MISSIE

Als familiebedrijf denken wij in generaties en hechten we niet zo veel waarde aan successen op de korte termijn. Wij werken verantwoord en holistisch en bekijken duurzaamheid in al haar facetten. Sociale rechtvaardigheid, ecologische verantwoordelijkheid en eerlijke bedrijfspraktijken zijn sinds de oprichting van het bedrijf in 1912 waarden waarbij we geen compromissen sluiten. We willen daarmee een moedige en creatieve pionier, drijvende kracht en medeontwerper op de markt zijn en een meetbare bijdrage leveren aan het milieu en aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving. Tegelijkertijd ondersteunen wij onze partners en klanten* bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Zodat onze kostbare planeet leefbaar blijft voor toekomstige generaties.

ONZE FILOSOFIE

Gedreven door het doel van voortdurende ontwikkeling houdt TRILUX er altijd al dezelfde filosofie op na: het licht voor mens en milieu voortdurend verbeteren. De thema's die momenteel centraal staan in de verlichtingsmarkt variëren van energie- en materiaalefficiëntie tot klimaatbescherming, van biodiversiteit tot recycling en circulaire economie. Dit is geen nieuw terrein voor TRILUX. Wij zijn een pionier van de led-transformatie. Dankzij onze nadrukkelijke cultuur van innovatie leveren wij tegenwoordig de benchmarks wat betreft efficiëntie, kwaliteit en technologieën in de verlichtingsindustrie. Om al onze maatregelen voor de klimaatbescherming zorgvuldig en vastberaden aan te pakken hebben wij sterke partners in de arm genomen en zijn wij betrokken bij diverse netwerken.

ONZE WEG

Onze duurzaamheidsstrategie richt zich op drie onderwerpen

ONZE WERELDWIJDE ROUTEKAART

Onze duurzaamheidsstrategie is gebaseerd op de Sustainable Development Goals, die de Verenigde Naties in 2015 zijn overeengekomen in hun Agenda 2030. De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling richten zich met 169 doelstellingen op de wereldwijde uitdagingen. Om hierbij niet te verdwalen, maar steeds serieus en voorbeeldig te handelen concentreert TRILUX zich op de volgende vijf SDG's:

DUURZAAMHEID RAPPORT ALS DOWNLOAD

In 2019/2020 publiceerden we ons eerste duurzaamheidsverslag dat is opgesteld volgens de GRI-standaarden in de optie "Core". Het wordt voortdurend bijgewerkt. Je kunt de huidige versie hier vinden.

Duurzaamheidsrapport

Downloads

ONS NETWERK

De TRILUX groep is uitstekend verbonden met talrijke organisaties voor duurzaamheid. Met brancheorganisaties, instellingen voor wetenschap en onderzoek en in samenwerking met andere fabrikanten worden wereldwijd technische ontwikkelingen bevorderd, normen ontwikkeld en politieke randvoorwaarden besproken en geëvalueerd. Hier bijvoorbeeld:

Lighting Europe

Werkgroep Sustainability

ZVEI

Duitse vereniging van elektrische en elektronische fabrikanten

werkgroep Green Deal Lighting

Dutch Green Building Council

Recylum Frankrijk

ISO

Deutsches Institut für Normung

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V

Sustainable Procurement Pledge

(SPP)

Madaster Kennedy-Netzwerk

CEN

CEN Center for Earth System Research and Sustainability, Hamburg

* Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonlijke benamingen en zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen gelden in beginsel voor alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De verkorte vorm van de taal is alleen om redactionele redenen en impliceert geen waardering.