Grondstoffen en materialen

Onze methoden

TRILUX slaagt er keer op keer in de kwaliteit, prestaties en functionaliteit van zijn producten te verbeteren en de grondstoffenefficiëntie met succes te verhogen. Onze methodes.

GOUD BESPAREN MET FLIP-CHIP-LED

Bij gewone leds nemen gouden draden de verbinding met de printplaat op zich. Bij flip-chip leds wordt het contact gemaakt via beugels, waarvoor aanzienlijk minder goud nodig is. Het verschil is zelfs een factor 1000! Goud is een zogenaamde conflictgrondstof, omdat de winning ervan een bijzondere bedreiging vormt voor het milieu en de mensenrechten.

De inzet van minder edelmetaal betekent een grote stap naar meer duurzaamheid. TRILUX gebruikt flip-chip leds consequent in de productcategorie 'Performance'. Hun aandeel groeit snel in het overige assortiment.

ANALYSES EN ONAFHANKELIJKE CONTROLES

Wie beweert grondstofzuinige en duurzame producten aan te bieden, moet de samenstelling ervan nauwkeurig kennen. TRILUX laat de materiaalmix van zijn armaturen onderzoeken door onafhankelijke derden. Om gevaren voor mens en milieu te voorkomen voldoen alle TRILUX producten aan de specificaties van de Europese productveiligheidsrichtlijn en zijn ze RoHS-conform.

De laboratoriumanalyses maken ook evaluaties mogelijk met betrekking tot de zorgvuldigheid in de supply chain van de grondstoffen. Conflictgrondstoffen zoals tin, goud, tantaal en wolfraam of grondstoffen die door de EU tot Critical Raw Materials zijn verklaard, kunnen worden geïdentificeerd. TRILUX gebruikt deze gegevens voor de verdere optimalisatie van de producten wat betreft de ecologische, economische en sociale duurzaamheid.

ERKENDE EVALUATIES

Gedetailleerde materiaalanalyses zijn een cruciale voorwaarde voor de beoordeling van het effect van een product op het milieu. TRILUX investeert veel moeite en knowhow in deze beoordelingen. Zo worden niet alleen CO2-balansen opgesteld, maar wordt ook het ADP (abiotic depletion potential) van armaturen en componenten bepaald.

Deze waarde vertegenwoordigt de niet-hernieuwbare materiële hulpbronnen die het product heeft verbruikt. De toepassing van verschillende beoordelingscriteria (global warming potential, ozone layer depletion potential, fresh water aquatic ecotoxicity, acidification etc.) Hieruit kunnen doeltreffende maatregelen worden afgeleid.

Andere onderwerpen