INKOOP EN TECHNIEK

Duurzaamheid werkt alleen als iedereen meedoet. TRILUX geeft het goede voorbeeld en neemt zijn partners in de waardeketen mee.

TRILUX heeft de ‘ZVEI-gedragscode’ ondertekend. Dit richtsnoer voor de sector definieert wat sociale verantwoordelijkheid betekent, met name wat betreft arbeidsomstandigheden, sociale en ecologische compatibiliteit, alsmede transparantie, samenwerking in vertrouwen en dialoog. Alle ondertekenaars verplichten zich ertoe de naleving van de inhoud ook bij hun leveranciers in de verdere waardeketen te bevorderen.

TRILUX behoudt zich het recht voor de naleving van de leveringsvoorwaarden door middel van een audit te controleren. Onderdeel van deze evaluaties is het expliciet aantonen van duurzaam handelen op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak.

Bij TRILUX is de hele supply chain geïntegreerd in het volgens ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem. Het bewaken, evalueren en verder ontwikkelen van leveranciers zijn dan ook essentiële taken.

Er zijn strenge specificaties voor de selectie ervan en hun beoordeling is niet alleen gebaseerd op kwaliteits-, maar ook op duurzaamheidscriteria.

De veiligheid en gezondheid van klanten hebben bij TRILUX de hoogste prioriteit gedurende de gehele levenscyclus van de producten. Dit begint bij de ontwikkeling en het ontwerp, geldt voor de inkoop en de productie en natuurlijk voor de gehele gebruiksduur tot en met de correcte verwijdering en idealiter de recycling van de gebruikte grond-, hulp- en bedrijfsstoffen.

Wij houden het hele ontwikkelingsproces intensief bij met een gevarenanalyse (FMEA), om potentiële risico's voor de productveiligheid op te sporen. Deze beoordeling wordt regelmatig bijgewerkt.

Vanzelfsprekend voldoet TRILUX aan alle relevante wettelijke eisen en specificaties uit normen en richtlijnen. TRILUX voert in zijn eigen testlaboratorium veiligheidstests uit.

De producten worden ook regelmatig onderzocht op hun gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid door onafhankelijke derden en erkende testcentra. De producten van TRILUX hebben dan ook nationale en internationale veiligheidslabels.

Met hun hoge lichtkwaliteit zijn TRILUX producten een belangrijk onderdeel van verlichtingsconcepten die de gezondheid, het prestatievermogen en het welzijn moeten bevorderen. Of dat nou in de logistiek, retail en productie is, op kantoren, in de gezondheidszorg en het onderwijs, in verkoopruimtes, hotels en restaurants of sportterreinen. Voorwaarden om de productvoordelen te kunnen benutten zijn een competente lichtplanning en een correct gebruik van de verlichtingstechnologie.

TRILUX biedt daarom product-, plannings- en toepassingsgerelateerde informatie die veel verder gaat dan de voorgeschreven specificaties, afgestemd op de betreffende doelgroep. Dit gaat van uitgebreide planningsondersteuning en actuele bevindingen over het effect van licht op organismen tot gerelateerde onderwerpen zoals gegevensbeveiliging en Green Building.

Andere onderwerpen