RECYCLING

Een doorslaggevend principe bij een doeltreffende bescherming van grondstoffen is het recyclen van waardevolle materialen. Bij TRILUX zijn we hierin echte professionals.

 

VELE VOORDELEN

Het terugwinnen van grondstoffen uit afgedankte producten is goed voor de natuur. Maar recycling heeft ook andere voordelen. Terugwinning is vaak energie- en kostenefficiënter. Bovendien worden gerecyclede materialen meestal lokaal verkregen. Daarom analyseert TRILUX voortdurend alle stadia van de waardeketen om zoveel mogelijk opties voor de terugwinning en recycleerbaarheid van materialen en hulpstoffen te identificeren en te benutten. Wat niet kan worden gerecycled of hergebruikt, wordt professioneel afgevoerd.

 

COMPETENTE DIENSTVERLENERS

De wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) is van toepassing op de meeste TRILUX producten. De Duitse implementatie van de Europese AEEA-richtlijn ( Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur) regelt het op de markt brengen, terugbrengen en verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur . Om tevoldoen aan de terugnameverplichtingen die voortvloeien uit de wet in Duitsland, heeft TRILUX  een overeenkomst geslotenmet de in Keulen gevestigde Interseroh-Dienstleistungs GmbH. Het neemt de terugname, recycling en verwijdering over. TRILUX werkt ook samen met de verwijderings- en recyclingspecialist REMONDIS op het gebied van transport en verwijdering van kritieke materialen.

AFNAME VAN DE HOEVEELHEID AFVAL

De hoeveelheid afval in de productie van de TRILUX groep neemt al jaren voortdurend af. Om verpakkingsafval te verminderen kijken we hier al naar in de prille fase van de productontwikkeling. Bij constructie en ontwikkeling wordt al rekening gehouden met het effect voor duurzame verpakkingen. Recycleerbaarheid is een centraal criterium bij de keuze van de materialen en het ontwerp.

DUIDELIJKE REGELS

Ons motto is 'vermijden vóór recyclen vóór weggooien'. Daarom heeft TRILUX alle leveranciers verplicht hun verpakkingen terug te nemen. Om recycling te vergemakkelijken moeten zij bovendien hun producten en de componenten daarvan kenmerken wat betreft hun recycleerbaarheid.

BELANGRIJKE KENNIS

Om onze bedrijfsvoetafdruk te blijven verkleinen moeten we de CO2-voetafdruk van elk afzonderlijk product kennen. In samenwerking met Interseroh hebben wij reeds analyses gemaakt van de recycleerbaarheid en de materiaalwaarde bij recycling. Inclusief logistiek, kosten voor inzameling, enz. Het doel is een digitaal productpaspoort voor elk model.

Andere onderwerpen

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.