Nee, dit artikel gaat niet over het grote Indonesische eiland ten westen van Java - maar over het SUMATRA-project consortium (duurzame materialen in toekomstige armatuurontwerpen - van recycling naar hergebruik) voor een efficiënter gebruik van grondstoffen in verlichtingssystemen. Het consortium, dat wordt gefinancierd door het Duitse federale ministerie van Economische Zaken en Energie BMWi, is actief sinds juni 2021. Wat wordt er precies onderzocht? Lees het zelf!

Moderne LED-armaturen leveren vandaag de dag al een belangrijke bijdrage tot de milieu- en klimaatbescherming dankzij hun hoge energie-efficiëntie in vergelijking met conventionele oplossingen. Maar het duurzaamheidspotentieel is nog lang niet uitgeput. Een andere belangrijke hefboom is het zuinig gebruik van materiële grondstoffen. Na ons laatste EU-onderzoeksproject, Repro-light, bleven er voor ons nog veel vragen onbeantwoord over hoe om te gaan met LED-armaturen aan het einde van hun productlevenscyclus. Waarom worden de armaturen überhaupt vervangen? Welke weg nemen ze na de verwijdering? Kunnen de relevante onderdelen tegenwoordig worden gerecycled of zelfs hergebruikt - en hoe kunnen we dit al in het productontwerp stimuleren? Dit zijn slechts enkele van de vragen waarop projectleider Dr. Sebastian Knoche een wetenschappelijk gefundeerd antwoord zou willen hebben. Daarom hebben wij het SUMATRA-consortium opgericht - en doen wij samen met deskundigen uit het bedrijfsleven en de wetenschap onderzoek naar nieuwe duurzame strategieën.

Drie benaderingen, één doel: meer duurzaamheid

SUMATRA zoekt op drie niveaus naar manieren om de hulpbronnenefficiëntie van verlichtingsoplossingen te verbeteren.

eerste niveau

Op het eerste niveau bekijken we de hele levenscyclus van het product, van de fabrikant over de gebruiker tot het sloop- of reclycingbedrijf, vanuit een arendsoogperspectief. Welke nieuwe gebruiksconcepten zijn denkbaar om het verbruik van hulpbronnen te verminderen? Hierin zijn wij reeds één van de pioniers in de sector met innovatieve services zoals 'huren in plaats van kopen' of 'pay per use'. Het principe: de verlichting blijft na afloop van de contractueel overeengekomen gebruiksrelatie in ons bezit - en kan door ons als lichtexperts op ecologisch optimale wijze worden gerecycleerd.

tweede niveau

Het tweede niveau betreft de "omgekeerde productie": wij zoeken onder meer naar manieren om de armaturen aan het einde van hun gebruiksfase optimaal te recycleren, bijvoorbeeld door alternatieve toepassingsscenario's, de gerichte recycling van bepaalde componenten of de terugwinning van grondstoffen.

derde niveau

Op het derde niveau draait alles om het einde van de levenscyclus van het product. Hoe kan de armatuur zo worden ontworpen dat componenten en grondstoffen efficiënt kunnen worden gerecycleerd en teruggebracht in de materiaalkringloop? TRILUX houdt zich al vele jaren bezig met materiaalonderzoek en test samen met partners milieuvriendelijke hernieuwbare grondstoffen als alternatief voor de klassieke armatuurbehuizingen op basis van kunststof. Het belangrijkste doel is een gesloten materiaalkringloop. En we zijn op weg!