Hoge efficiëntie, eenvoudige montage en korte terugverdientijd. Met de Trilux E-Line LED ontwikkelde TRILUX een verlichtingssysteem dat een optimale oplossing is voor de industrie en de handel. Klaas Keur, productmanager bij TRILUX, praat met ons over het gebruik van de E-Line LED in deze toepassingsgebieden en licht daarbij de eigenschappen van de armatuur toe.

Mijnheer Keur, u bent als productmanager verantwoordelijk voor het segment lichtlijnarmaturen voor de industrie, het segment waarvoor de E-Line LED ontwikkeld werd. Welke eisen worden er gesteld aan industriële verlichting en hoe voldoet de E-Line LED daaraan?

Klaas Keur: “Een van de bijzondere eisen waaraan industriële verlichting moet voldoen, is dat ze te allen tijde en onder alle omstandigheden de arbeidsveiligheid en de optimale werkomstandigheden voor de werknemers moet garanderen. Industriële hallen hebben vaak hoge plafonds. De E-Line LED is een bijzonder flexibele en absoluut betrouwbare oplossing die zich optimaal leent voor zulke omstandigheden. De keuze uit verschillende optieken en lichtkleuren en een lichtstroom die varieert tussen 4.000 en 20.000 lumen, maakt een flexibele toepassing in magazijnen en productiehallen mogelijk.

De verlichting kan even goed afgestemd worden op de behoeften van productiezones als op die van smalle gangen tussen magazijnstellingen. Voor de beheerders van industriële gebouwen is het ook heel belangrijk de kosten voor verlichting zo laag mogelijk te houden. De E-Line LED blinkt uit door een buitengewone kosteneffectiviteit doordat lage aankoopkosten gekoppeld zijn aan een hoge energie-efficiëntie, met een lichtopbrengst die kan oplopen tot 148 lm/W*. Dankzij de lage werkingskosten is de terugverdientijd van de armatuur zeer kort. Een ander pluspunt van de E-line LED dat helpt de kosten te drukken, is de geringe onderhoudsbehoefte, die eigen is aan ledtechnologie.”

*Stand bij het ter perse gaan. Raadpleeg de online catalogussen voor de actuele aansluitvermogens.

Wat maakt van dit product de optimale verlichtingsoplossing voor de industrie en de handel?

Klaas Keur: “In alle denkbare toepassingen in de industrie en de handel overtuigt de E-Line LED steeds door een harmonieus contrastarm licht en een uitstekende verlichtingskwaliteit. Voor winkels kan de armatuur bijvoorbeeld uitgerust worden met een speciale, dubbel asymmetrische optiek, om koopwaar in het juiste licht te plaatsen. Wie accentverlichting wil creëren, plaatst spots op het railsysteem. Bovendien is de lichtlijn heel gemakkelijk te monteren, wat tijd en kosten bespaart bij een renovatie.

De installateurs kunnen het systeem eenvoudig en snel gereedschaploos in de aanwezige E-line T5 en T8-draagprofielen plaatsen. Zelfs voor het voorafgaande model X-Line kunnen we onze klanten nu een oplossing bieden. Wanneer bij een renovatie de draagprofielen behouden kunnen blijven, wordt er bespaard op materiaalgebruik. Een ander voordeel is dat verscheidene componenten, zoals de apparatendrager, de leds en de optiek bij de E-Line LED verenigd zijn in één kant-en-klare, compacte eenheid.

Daardoor is er minder verpakkingsmateriaal nodig en neemt het systeem ook minder ruimte in beslag bij opslag en transport, wat de oplossing in haar geheel nog milieuvriendelijker maakt. Bovendien maakt de ledtechnologie aanzienlijke energiebesparingen mogelijk in vergelijking met traditionele lampen.”

De bijzondere gebruiksomstandigheden in de industrie stellen vaak hoge eisen aan de robuustheid en de levensduur van de verlichtingsinstallatie – bijvoorbeeld omdat ze blootgesteld is aan een hoge stofconcentratie of vervuilingsgraad. Hoe is de E-Line LED daartegen bestand?

Klaas Keur: “Het gebruik van ledtechnologie gaat altijd gepaard met een zeer geringe onderhoudsbehoefte. Voor de leds is een levensduur van 50.000 bedrijfsuren gegarandeerd, zelfs bij extreme temperatuurverschillen van -15 °C tot +50 °C, wat kan voorkomen in industriële hallen. De E-Line LED is zo ontworpen dat de onderhoudsbehoefte ook bij vuil- en stofbelasting extreem gering is.

Dat is te danken aan het vlakke, gesloten oppervlak van de optiek, dat de lichtlijn minder vuilgevoelig maakt, zodat ze langer kan presteren. Als er zich toch verontreiniging voordoet, kan de optiek zonder veel moeite gereinigd worden. Daarnaast zijn er ook volwaardige IP50/IP54-uitvoeringen verkrijgbaar. Deze kunnen ingezet worden in toepassingsgebieden waar strenge hygiëne-eisen gelden, zoals de levensmiddelenindustrie.”

Welk toebehoren is er nodig voor de E-Line LED?

Klaas Keur: “De lichtbronnen en het optische systeem zijn al in de apparatendrager geïntegreerd, zodat de E-Line LED geen verder toebehoren vereist. Daardoor is het systeem bijzonder snel en eenvoudig te monteren en plaatsbesparend te bewaren en te transporteren. Zelfs bij nieuwe installaties zijn alleen draagprofielen en bijbehorende bevestigingsmiddelen nodig.”

Vooral in de industrie is lichtmanagement de laatste tijd een steeds belangrijker rol gaan spelen. Welke weerslag heeft dit gehad op met name energiebesparingen?

Klaas Keur: “Bij de verlichting voor de industrie vormt het feit dat de eisen sterk verschillen naar gelang het toepassingsgebied, steeds een extra uitdaging. In productiezones zijn bijvoorbeeld systemen met een brede lichtverdeling nodig, terwijl in opslagzones een diepe lichtverdeling het werk vergemakkelijkt. Door lichtmanagementsystemen op maat kan de verlichting nog efficiënter gemaakt worden en beter afgestemd worden op de specifieke behoeften. Opslaghallen hebben bijvoorbeeld vaak geen vensters. Ze worden gekenmerkt door veel “doorgaand verkeer” en zones met zeer uiteenlopende gebruiksfrequenties. Dat zijn juist de ideale omstandigheden om de energiekosten sterk te verminderen door aanwezigheidsdetectie! Deze functie zorgt ervoor dat alleen die zones waar werkelijk gewerkt wordt, verlicht worden en dat het licht uitgeschakeld wordt in de zones die niet in gebruik zijn.

Productiehallen worden dan weer wel gedurende heel de arbeidstijd in hun geheel benut. Bovendien hebben ze meestal vensters, zodat er toch wat daglicht binnenkomt. Hier is een daglichtafhankelijke besturing wenselijk om de energiekosten te verlagen. Daarbij meten speciale sensoren de sterkte van de daglichtinval. Er wordt slechts zo veel kunstlicht gevraagd als nodig om het gewenste verlichtingsniveau te bereiken. Vaak is het aangewezen de twee systemen – dit wil zeggen een lichtbeheersysteem met aanwezigheidsmelders en een daglichtafhankelijke sturing – te combineren om zo het kostenbesparingspotentieel optimaal te benutten – ongeacht of het gaat om opslaghallen, productiehallen of kantoren. Daarom hebben wij voor alle toepassingsgebieden
speciale lichtmanagement-apparatendragers ontwikkeld.”

Online productcatalogus

De eerste plek waar iemand die informatie wil over een product van TRILUX, moet zoeken, is in de overzichtelijke, praktische en intuïtief te bedienen online catalogus. In een paar klikken biedt deze toegang tot gegevensbladen, aanbestedingsdocumenten en planningsgegevens die u kunt downloaden.

De verlichtingsoplossingen van TRILUX zijn antwoorden op maat voor een groot aantal toepassingsgebieden. Lichttechnische knowhow gecombineerd met een buitengewoon design resulteert in een onvergetelijke lichtbelevenis. Kom meer te weten over onze producten in onze online productcatalogus.

E-Line LED