Het staat inmiddels wel vast. De inefficiënte verouderde armaturen moeten weg, en wel zo snel, gemakkelijk en kosteneffectief mogelijk. Maar: is retrofit-renovatie echt de juiste methode? Wij laten zien waar u op moet letten bij een professionele LED-renovatie.

Op de verlichtingsmarkt is een retrofit-oplossing het upgraden van een oud armatuur met een moderne LED-lamp. Deze lamp is ontworpen om in een oude, bestaande lamphouder te passen. Het doel is de voordelen van de LED-technologie te benutten zonder de bestaande verlichtingsinfrastructuur te hoeven wijzigen. Dus in plaats van nieuwe bedrading of lamphouders, wordt alleen de lichtbron vervangen. Wat in theorie zo eenvoudig en overtuigend klinkt, blijkt in de praktijk echter vaak complexer te zijn. Bij het ombouwen van verouderde T5/T8 fluorescentiebuissystemen kan snel, eenvoudig en relatief goedkoop op energiekosten worden bespaard door retrofit LED lampen te vervangen. Maar: in een professionele omgeving moet behalve met de investering en de energiekosten ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de naleving van de normen, de algemene kosteneffectiviteit, alsmede met vragen over de verlichtingskwaliteit, de veiligheid, de controleerbaarheid, de garantie en de financiering. De LED retrofit checklist laat zien waar u op moet letten bij retrofit in een professionele omgeving.

Checklist voor retrofit ombouw

1. Retrofit-conversie - Een vergelijking met veel onbekenden

Bij het retrofitten worden de lampen geïnstalleerd in armaturen van een groot aantal fabrikanten. Deze technische en constructieve heterogeniteit doet veel vragen rijzen, b.v. met betrekking tot de functionaliteit, de lichtkwaliteit en de levensduur van de armaturen. Vaak wordt pas na een opknapbeurt duidelijk of en hoe lampen en armaturen samen functioneren. In vergelijking daarmee scoren LED armaturen dankzij de perfect op elkaar afgestemde componenten en nauwkeurig voorspelbare kwaliteits- en efficiëntieparameters.

2. Verrassing: Hoe hoog is de werkelijke verlichtingssterkte na een retrofit-renovatie?

Retrofit is veelal een eenvoudige 1:1 uitwisseling. Maar let op: de specificaties van de lichtstroom in het gegevensblad hebben betrekking op de bruto lichtstroom die door de retrofitlamp wordt uitgestraald. Installatie in de bestaande aparatendrager vermindert de lichtstroom, o.a. door de behuizing en deksel. Dit betekent dat de lichtkwaliteit na een retrofitrenovatie - in tegenstelling tot bij een volledige LED-oplossing - niet exact kan worden voorspeld. Indien de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk niet worden nageleefd, kunnen zich bij een bedrijfsongeval verzekeringsproblemen voordoen.

3. Snel opgeknapt, snel voorbij? Wat betekent de vermelde levensduur?

Hoe warmer een LED wordt, hoe korter de levensduur. Om deze reden hebben LED armatuursystemen een krachtig temperatuurmanagement dat de warmte effectief afvoert door de optimale interactie tussen LED module en aparatendrager. Bij een retrofit-oplossing is het thermisch beheer beperkt tot de lamp, zodat de levensduur in de nieuwe omgeving niet precies kan worden voorspeld. Onaangename verrassingen zijn dus onvermijdelijk.

4. Risico bij de ballast - Retrofit vereist gespecialiseerd personeel

Heeft een LED retrofit lamp eigenlijk een inductieve of een elektronische ballastnodig? De informatie hierover staat meestal in de kleine lettertjes en vereist de expertise van een gekwalificeerde elektricien. Als u een leek inhuurt om een renovatie uit te voeren om kosten te besparen, kan het zijn dat u dubbel betaalt.

5. Lichtkwaliteit: Als het daarna flikkert

Retrofit-oplossingen worden gebruikt in verschillende verlichtingssystemen, waarvan sommige aanzienlijk verschillen wat betreft fotometrische en veiligheidsspecificaties. In de praktijk kan dit leiden tot kwaliteitsproblemen zoals flikkering of stroboscopische effectendie niet bestonden toen fluorescentielampen oorspronkelijk werdengebruikt.

6. Nieuwe armaturen in oude stopcontacten? Controleer de algemene staat van de verlichtingsinstallatie

Nieuwe lampen, alles goed en wel. Maar als de algemene staat van het verlichtingssysteem slecht is, is retrofitting vaak een verspilde inspanning, omdat de problemen 'uit de hand lopen'. Daarom: let op de algemene toestand van de installatie, b.v. de contactdozen voor de fluorescentielampen, die in de loop der decennia kunnen verouderen en broos worden. Retrofit-oplossingen zijn soms veel zwaarder dan de oorspronkelijke fluorescentielampen en kunnen in het ergste geval uit de fitting breken.

7. Gegarandeerd een goed idee: verduidelijk de garantievoorwaarden

Attentie: Het installeren van LED retrofitlampen in een bestaand verlichtingssysteem maakt de garantie of waarborg van de fabrikant van de armatuur ongeldig. Informeer daarom naar de garantie- en waarborgvoorwaarden alvorens tot renovatie over te gaan.

8. Behoefte op lange termijn - Het volgende onderhoud zal zeker komen

U heeft de renovatie vakkundig uitgevoerd volgens alle professionele criteria? Gefeliciteerd. Nu hoeft u alleen nog maar een voorraad van de gebruikte lampen aan te leggen, die u kunt gebruiken in geval van onderhoud. Afwijkende retrofitlampen of gemengde systemen kunnen namelijk afbreuk doen aan de functionaliteit en de kwaliteit. Het vervangen van een LED-armatuur door een efficiënter opvolgmodel is daarentegen geen probleem omdat de centrale parameters, zoals lichtsterkte en bundelkarakteristieken, behouden blijven.

9. Retrofit wordt vaak overgeslagen - Ontdek subsidies

Reken je op steun voor de financiering? Defederale, deelstaat- en lokale overheden steunen de renovatie van verouderde, inefficiënte verlichtingssystemen via talrijke financieringsprogramma's - de BMU-financiering bedraagt momenteel tot 30 procent. Maar: in de regel worden alleen complete LED-systemen gefinancierd, retrofit-oplossingen gaan met lege handen.

10. Besparingen door verlichtingsbeheer - Hebt u oog voor de toekomst?

Netwerk- en intelligente LED-verlichtingssystemen worden steeds belangrijker. In tegenstelling tot volledige LED-systemen kunnen retrofitlampen echter slechts onder bepaalde voorwaarden en slechts in beperkte mate in een lichtmanagementsysteem worden geïntegreerd. In vergelijking daarmee kunnen LED-armaturen via gestandaardiseerde interfaces snel, eenvoudig en betrouwbaar in een lichtmanagementsysteem worden geïntegreerd - zelfs achteraf. En het loont de moeite, want lichtmanagement verlaagt de energiekosten met wel 31 procent.

11. Duidelijkheid in plaats van buikgevoel - Voer een zuivere berekening van de totale kosten uit

Retrofit-ombouw is op het eerste gezicht economisch aantrekkelijk door de lage investeringskosten en het lage energieverbruik. Maar zijn ze ook op lange termijn rendabeler dan een LED-armatuursysteem? Een rentabiliteitscontrole waarbij rekening wordt gehouden met alle kostenpunten, van investeringen en exploitatiekosten tot levensduur en subsidies, verschaft duidelijkheid.

Conclusie: complete LED-systemen zijn meestal de betere oplossing voor renovatie

Fluorescentielamp uit, retrofit oplossing in, klaar? Theoretisch is een retrofit conversie snel en gemakkelijk. In de praktijk wordt de inspanning echter vaak onderschat. Om ervoor te zorgen dat het resultaat voldoet aan de eisen van een professionele omgeving, zijn voor een retrofit-ombouw ook uitgebreide planning, metingen en installatie door een gekwalificeerde elektricien noodzakelijk. Het slimme, eenvoudige en veilige alternatief: LED totaaloplossingen. Hoewel zij in vergelijking hogere investeringskosten hebben, worden zij gekenmerkt door enorme voordelen op het gebied van verlichtingskwaliteit, levensduur en regelbaarheid, alsmede installatie- en bedrijfsveiligheid. Bovendien worden complete LED-systemen gesubsidieerd met aantrekkelijke overheidssubsidies. Daarom moet u zich vóór de retrofit zeker informeren over het alternatief van een volledige renovatie met LED-armatuursystemen.

Geen verrassing eigenlijk: wij helpen u hier graag mee!

Nu contact opnemen