NOA Design Studio, opgericht in Aken (Duitsland) in het jaar 2000, is een vooraanstaand ontwerpbureau in de bouwwereld. Ontwerp, ontwikkeling en toepassing van speciale producten, ondersteund door 120 patentaanvragen en 250 industrieprijzen, maken NOA Design Studio tot een toonaangevende dienstverlener in de wereldwijde bouwsector. Bertrand Illert, medeoprichter en algemeen directeur van NOA Design Studio, licht de samenwerking met TRILUX en de ontwikkeling van de bekroonde TUGRA armatuur.

Hoe hebben TRILUX en NOA samen de TUGRA-armatuur gecreëerd?

Karsten Müller (dirercteur van TRILUX Architectural) kwam met het concept om een volledig nieuw design voor armaturen met een hoge beschermingsgraad te ontwikkelen. Vanuit zijn visie op architectuur voldeed geen van de bestaande oplossingen op de markt aan de toekomstige eisen van architectonisch design en smart building. De uitdaging om het moderne architectonische ontwerpdenken in te passen in industriële weerbestendige armaturen leidde tot een pitch. Het doel: een oplossing vinden voor het gebrek aan adequate oplossingen in het bestaande marktlandschap die voldoen aan de dubbele standaard voor modern smart building. De architecturale visie van Karsten werd voorgesteld en aanbesteed, en vanwege zijn unieke aanpak werd NOA Design Studio geselecteerd als ontwerppartner voor dit project. Dit was niet onze eerste samenwerking, aangezien we sinds 2017 nauw hebben samengewerkt aan verschillende andere unieke ontwerpen.

TUGRA is een cilindervormig ontwerp. Hoe is dit tot stand gekomen en wat waren de eisen?

Vanaf het begin was het ontwerpconcept: rond, eenvoudig, archetypisch en zo minimalistisch en tijdloos mogelijk. De grote uitdaging was om alle functionele en verlichtingseisen zo compact mogelijk te ontwikkelen en te regelen, zodat de armatuur met een zo klein mogelijke doorsnede kan worden beheerd. Tegelijkertijd moest ze modulair, veelzijdig en gemakkelijk installeerbaar zijn. Dat is precies waar het bij modern design om draait.

Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van een esthetisch aantrekkelijke vorm, maar ook om het omzetten van meerdere eisen. Van marketing naar functie, van technologie naar kostendoelstellingen en van haalbaarheid naar een perfecte productoplossing. Esthetiek is slechts één component, zij het een zeer belangrijke.

TUGRA zet maatstaven voor functionaliteit en flexibiliteit. Hoe heeft u dit gerealiseerd?

Wij hebben een intelligent concept ontwikkeld met een ruime keuze aan intelligente functiemodules. De esthetische cilindrische eindkappen vullen de geometrie van de buis aan en sluiten naadloos aan op de lichtmodule. Het is mogelijk om in een later stadium flexibele IoT-functiemodules toe te voegen of te wijzigen, waardoor het armatuur toekomstbestendig is. Bovendien creëert het speciale ontwerp van de eindkappen en IoT-modules een oplossing zonder draaigreep, waardoor de installatietijd wordt verkort. Beide vereisten - esthetiek en functionaliteit - werden perfect geïmplementeerd in de hoogwaardige cilindrische modules.

Kunt u ons meer vertellen over het ontwerpproces?

Zoals alle processen is ontwikkeling tegenwoordig niet meer lineair. Er is een interdisciplinaire en iteratieve manier van werken nodig om in het kader van marketing, productmanagement, design en R&D de beste oplossing te kunnen ontwikkelen. TRILUX heeft hier een geweldig team dat op een zeer professionele en dynamische manier werkt. Dit project was een samenwerking tussen TRILUX Duitsland en ZALUX Spanje, waarbij ook vele andere externe leveranciers (waaronder ontwikkelings- en productiebedrijven) betrokken waren. In totaal duurde de ontwikkeling van de armatuur twee jaar, wat vrij gebruikelijk is op het gebied van industrieel design.

Hoe duurzaam is TUGRA?

Duurzaamheid was de hoogste prioriteit en oversteeg het maximale niveau van energie-efficiëntie. Recycleerbare materialen zonder synthetische kleurstof optimaliseren de terugwinbaarheid van materialen, zodat onze fabrieken in Spanje levenscycluscomponenten kunnen blijven recombineren tot hernieuwde productie.

De armatuur is met minimale inspanning volledig te onderhouden.

TUGRA is een open systeem waarbij elk onderdeel kan worden uitgewisseld. Wij zijn erin geslaagd een product te creëren met een zeer lange levensduur.

Wat maakt het ontwerp van TUGRA uniek?

Haar eenvoudige designtaal, haar brede waaier aan functies en haar aanpasbaarheid aan praktisch alle zones van een gebouw maken haar tot een rode draad en een designlijn voor de ruimtes. Van buitenverlichting tot parkeergarages met meerdere verdiepingen, van ingangen tot gangen, van kantoren tot opleidingsruimten, de TUGRA-armatuur verbindt ruimten met elkaar.

In één bron als één systeem worden planning en verwerking vereenvoudigd, wat tijd en geld bespaart en fouten voorkomt. Tot in detail zijn de essenties van de armatuur samengebald in een aantrekkelijk geprijsd product op industrieel niveau. Het is een heel bijzondere armatuur.

Hoe zou u TUGRA beschrijven aan een collega-ontwerper?

TUGRA is een schaalbaar lichtlijnsysteem dat kan worden geconfigureerd tot een brede toepassingsoverschrijdende functionaliteit volgens de specificiteit van de klant. Het archetypische ontwerp dient zowel de architectuur als het lichtontwerp en maakt het tot een uniek en holistisch concept.