Aan de universiteit van Paderborn in Duitsland kan men zien wat er van een goed idee kan worden, als men het op een geslaagde manier weet te realiseren. De onderzoeks- en onderwijsinstelling heeft een representatieve ingang gekregen in het kader van een totaalcompositie die is ontwikkeld door de Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB).

Deze omvat de nieuwbouw Q, een architecturale trapinstallatie en een daar opgericht kunstwerk. Een uitgestrekt verlichtingsconcept met ledlichtzuilen en markeringsarmaturen van TRILUX maakt van de omgeving van de ingang een esthetisch geheel. De BLB plant momenteel nog een gebouw, dat als tegenhanger van het gebouw Q de bouwkundige situatie zal opwaarderen en completeren. Het ingetogen en perfect in de omgeving passende verlichtingsconcept van het planningbureau Minati uit Detmold, Duitsland, is gebaseerd op 11 ConStela LED-armaturen en 23 8841-markeringsledarmaturen van TRILUX. Hun puristische,

onvervalste design is kenmerkend voor de bouwkundige omgeving. Toch verliep de weg van de eerste idee tot de realisatie niet zonder moeite. Toen de planning voor het project van start ging, bestond er twijfel of de lichtzuilen een verblindingsvrije lichtsturing konden verzekeren. "Deze bedenkingen werden al snel aan de kant gezet na een test in de praktijk", herinnert zich bedrijfsleider Marion Minati. Zelf bij ongewone gezichtshoeken op de lichtzuilen was er geen objectieve of subjectieve verblinding waarneembaar. Integendeel, de gelijkmatigheid van het licht verraste alle betrokkenen. Dat is te danken aan het optische systeem in Multi-Lens-Technologie.

De hoogefficiënte, uv- en temperatuurbestendige lenzensystemen overtuigen over de hele lijn. Om het zich beter te kunnen voorstellen, werd vooraf een volledige visualisatie van het project met de hele verlichtingsinstallatie gemaakt. "Dat bleek zeer nuttig bij de voorstelling van het concepten en de vergunning ervan", vertelt Marion Minati.

Geavanceerde verlichtingstechnologie

Vroeger moesten bouwheren en ontwerpers vaak kiezen: normconform of decoratief licht. Voor ledlichtzuilen betekende dit vaak onoverkoombare tegenstellingen. Tot nog toe kon geen enkel systeem dit oplossen. TRILUX vult deze lacune met de ConStela LED en doet daarmee zijn voortrekkersrol als innovatieleider eer aan.

Aangezien de plaats waar de lichtzuilen en markeringsarmaturen moesten komen, ingedeeld is als verzamelplaats, moest gezorgd worden voor voldoende veiligheidsverlichting. De installatie voorziet hierin en voldoet aan alle normen. Ook in een ander opzicht geldt "Safety First": de markeringsarmaturen en lichtzuilen beschikken over bliksemafleiding en zijn geïntegreerd in de bliksembeveiliging van het gebouw. Dat de nieuwe ledsystemen bovendien 40 procent minder energie verbruiken dan conventionele armaturen, speelt mooi in de kaart van de duurzaamheidsgedachte van de bouwheer.

Project Informatie

  1. Periode: Oktober/November 2013
  2. Bouwer: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung Bielefeld
  3. Lichtplanning: Minati Planungsbüro für Haustechnik, Detmold
    Webseite "Minati Planungsbüro" 
  4. Locatie: Universität Paderborn
    Webseite "Universität Paderborn"