In 2030 wil de Nederlandse overheid 55% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Om dat te bereiken moeten bedrijven voldoen aan steeds meer energiebesparende maatregelen. Eén daarvan is de energiebesparingsplicht, een belangrijke veranderingen in de energie wet- en regelgeving van 2023. Maar wat houdt de energiebesparingsplicht eigenlijk in?

De energiebesparingsplicht in het kort

De energiebesparingsplicht geldt voor organisaties die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Hiervoor is de energiebespaarplicht het belangrijkste instrument ter stimulatie van energiebesparing bij deze bedrijven. De plicht stelt namelijk dat organisaties alle energiebesparende maatregelen die zij binnen vijf jaar terugverdienen moeten uitvoeren. Om zeker te weten dat de plicht wordt nageleefd controleren omgevingsdiensten van gemeenten of ondernemers aan de energiebesparingsplicht voldoen.

Erkende maatregelen

Welke acties je dient uit te voeren is afhankelijk van de bedrijfstak waarin je actief bent en het pand (vastgoed) dat je bezit. In de speciaal door het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) opgestelde erkende maatregelenlijst vind je voor 19 verschillende bedrijfstakken de betreffende maatregelen terug. Je kunt daarbij denken aan het activeren van tijdschakelaars en het vervangen van verlichting, maar vergeet ook het verbeteren van (spouwmuur)isolatie en het plaatsen van deurdrangers of HR+++ glas niet.

Het toevoegen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie, valt niet onder de energiebesparingsplicht. De plicht focust zich namelijk enkel op het verminderen van het energieverbruik door het treffen van de omschreven erkende maatregelen.

Zet de knop om | Met LED kan het!

Om bedrijven en huishoudens te activeren om energiebesparende maatregelen te treffen is de energiebesparingscampagne ‘Zet ook de knop om’ gelanceerd. Voor (kleine) ondernemers heeft het Ministerie van EZK daarnaast een interactieve MKB-adviestool ontwikkeld. Met deze tool kunnen ondernemers op een gemakkelijke manier in kaart brengen welke mogelijkheden en verplichtingen er zijn om hun bedrijf te verduurzamen én welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn.

Ook vanuit de NLA Fedet is een campagne Met LED kan het gestart om bedrijven bewust te maken van het energiebesparingspotentieel van LED verlichting. Samen met de NLA leden zet deze groep zich in om de energiebesparing in Nederland te bevorderen. Hoewel het algemeen bekend is dat LED-verlichting energie bespaart, is dit nog niet breed omarmd in Nederland. Zo is bijvoorbeeld nog maar 20 procent van het hoofdwegennet en ongeveer de helft van de kantoorgebouwen in Nederland voorzien van LED-verlichting. TRILUX is één van de initiatiefnemers van deze campagne en steunt de boodschap volledig.

De rol van LED verlichting

Eén van de erkende maatregelen is het plaatsen van energiezuinige LED verlichting. Niet vreemd, wanneer jij je realiseert dat het plaatsen van LED armaturen vaak snel terug te verdienen is. Zeker wanneer er ook gekozen wordt voor de toepassing van sensoren voor aanwezigheid- of beweging. Gedegen kennis van verlichting, lichtsturing en -ontwerp is echter essentieel om een zo energiebesparende oplossing te realiseren. Een goed doordacht lichtontwerp wordt steeds belangrijker en wordt bovendien ook als bewijslast gebruikt in het kader van de informatieplicht, een onderdeel van de energiebesparingsplicht waarover bedrijven eens in de vier jaar moeten rapporteren.

Vanuit onze kennis en expertise helpen wij je graag op weg naar om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. Ben jij benieuwd wat het plaatsen van LED verlichting voor jouw energieverbruik kan betekenen? Neem dan gerust contact op met één van de lichtadviseurs van TRILUX.