Al vanaf het prille begin heeft TRILUX altijd een sterke focus gehad op energie-efficiëntie en bewust gebruik van grondstoffen. Nu de huidige milieuproblematiek steeds belangrijker wordt, blijven we dit onderdeel in ons DNA volgen. Zo kijken we bijvoorbeeld naar nieuwe manieren van grondstoffenfgebruik, nieuwe materialen, nieuwe processen en hoe we producten gebruiken, vooral aan het 'einde van de levensduur’. Daarom maakt TRILUX deel uit van het Europese onderzoeksproject Repro-light , dat de afgelopen drie jaar door een consortium van partners uit de verlichtingsindustrie is uitgevoerd. De resultaten van ons onderzoek hebben ertoe bijgedragen dat de verlichting nog duurzamer is geworden en hebben verrassende inzichten opgeleverd.

Tijdens dit onderzoeksproject heeft TRILUX de duurzaamheid en de circulaire propositie van haar armaturen onder de loep genomen. Hiervoor werd een Environmental Lifecycle Assessment van een typische armatuur uitgevoerd, waarbij de milieu-impact van het product over zijn levenscyclus inclusief de verwijdering ervan werd getoetst. De beoordeling omvatte het energieverbruik van het productieproces, de gebruiksfase en de gebruikte materialen. Er werd speciaal belang gehecht aan de kostbaarste uitputbare grondstoffen (zogeheten ADP-materialen: Abiotic Depletion Potential) en aan koper, staal en kunststof.

Het sparen van uitputbare grondstoffen (ADP-materialen)

De meest voor de hand liggende mogelijkheid om hierin te verbeteren is door zo min mogelijk materialen te gebruiken en om gerecyclede materialen te gebruiken. Het staal en koper in onze armaturen bevatten momenteel al gerecyclede elementen. We ontwerpen ook duurzaam door productieprocessen niet te vaak te herhalen en een lange levensduur te garanderen. De uitdaging is om een verbeterd product te ontwerpen dat vooral de meest kostbare en uitputbare materialen bespaart. Omdat LED-modules de belangrijkste bijdrage hierin hebben, zijn we dit op twee manieren aangevlogen. Ten eerste zijn de LED's vervangen door LED's zonder gouddraad, omdat het goud in standaard LED's een grote impact heeft op het ADP-totaal. Ten tweede is de LED module slanker geworden waardoor we minder koper en minder materialen nodig hebben voor de printplaat zelf. Daardoor heeft TRILUX een reductie van 61% op het ADP-totaal bereikt.

Armaturen repareren klinkt goed, maar is het niet

Het vraagstuk van reaparatie hangt nauw samen met de discussies rondom duurzaamheid en circulariteit. Bij LED-armaturen zorgt dit onderwerp voor enkele verrassingen. Het klinkt misschien logisch om armaturen te bouwen waarbij de LED-module als lichtbron kan worden verwisseld, maar dit is eigenlijk niet altijd de meest duurzame optie. De reden hiervoor ligt in de constructieve details. Repareerbare armaturen vereisen kleine aanpassingen zoals extra connectoren die het aantal ADP-elementen in totaal verhogen. Uit de gegevens van TRILUX aftersales blijkt dat minder dan 0,25 % van alle armaturen binnen de nominale levensduur uitvalt door een defecte LED-module. Met dit in het achterhoofd en het feit dat beide soorten armaturen kunnen worden gerecycled, wordt het duidelijk dat het uit voorzorg repareren van alle armaturen met extra ADP-elementen onhoudbaar is.

Nog steeds erg belangrijk: energie besparen

Hoewel het efficiënt en bewust gebruik van materialen zeer belangrijk is, toont ons onderzoek aan dat de elektriciteit die gebruikt wordt tijdens het gebruik van de armatuur veruit de belangrijkste impact heeft op het milieu. Het maakt 99% van de verbruikte energie in de gehele levenscyclus van een armatuur uit. Daarom is het zo energiezuinig mogelijk maken van armaturen van het grootste belang, maar om de efficiëntie en impact tot een maximum te vergroten moet ook zeker worden gedacht aan besparen tijdens het gebruik. Bijvoorbeeld door het toepassen van lichtmanagementsystemen, waarbij gebruik gemaakt wordt van daglicht- en aanwezigheidsdetectie.

Meer in de video

Download Repro-light Paper (Engels)

Paper:

Auteurs: Victor J. Ferreira, Sebastian Knoche, Jai Verma, Cristina Corchero
Titel: Life cycle assessment of a modular LED luminaire and quantified environmental benefits of replaceable components,
Gepubliceerd: Journal of Cleaner Production, Volume 317 (2021)

Naar de krant