LED-VERLICHTING VOOR ENTREEZONES

De binnen- en buitenverlichting van entreezones van scholen, hogescholen en andere opleidingsinstellingen heeft enerzijds een representatief karakter. Ze moet de leerlingen, studenten en leerkrachten welkom heten. Anderzijds speelt ze een functionele rol. Als centraal vertrekpunt van gangen en trappen dient de hal ook als ontmoetingsplaats.

Er zijn veel personen tegelijk aanwezig. Zij moeten zich kunnen oriënteren en de weg naar hun leslokalen kunnen vinden. Dat stelt hoge eisen aan de lichttechniek. De buitenverlichting en ook de wand- en plafondarmaturen voor binnen moeten niet alleen een hoge lichtkwaliteit en betrouwbaarheid bieden, maar ook attractief ontworpen zijn.

INDOOR.OUTDOOR.LIGHT.

Onze outdoorsystemen zijn meer dan 'straatverlichting'. Ze worden ook dicht bij gebouwen ingezet. 

Meer weten