Overdekte Buitenruimten

De verlichting van de overdekte buitenzones van logistieke centra is even belangrijk als de binnenverlichting. Alleen moet de verlichting hier sterk genoeg zijn om het hoofd te bieden aan de krachten van de natuur: wind, regen, hitte en koude. In en rond de overdekte zones vindt er goederentransport plaats. Dat wil zeggen: een heen-en-weer van goederen, voertuigen, machines en arbeidskrachten. De armaturen moeten hoogwaardig licht leveren. Alleen dan kunnen de taken veilig uitgevoerd worden en is de veiligheid gegarandeerd. 

Bovendien moeten ze beschikken over een gepaste bescherming tegen vuil en trillingen, zodanig dat er slechts een minimaal onderhoud vereist is en de armaturen gedurende lange tijd hun functie betrouwbaar kunnen vervullen. TRILUX biedt een assortiment robuuste waterdichte armaturen die voldoen aan alle eisen die eigen zijn aan overdekte buitenzones.

Verlichtingsoplossingen voor OVERDEKTE BUITENRUIMTEN