Predictive Maintenance

CONNECTIVITEIT IS DE NIEUWE SLEUTELFACTOR VOOR EEN TOEKOMSTGERICHTE VERLICHTINGSOPLOSSING.

Door de toenemende digitalisering en de daarmee verbonden integratie van apparaten en producten in het 'Internet of Things' (IoT) ontstaan nieuwe mogelijkheden en handelsmodellen voor fabrikanten en gebruikers – ook in de lichtbranche.

HANDELEN VOORDAT DE BEHOEFTE ONTSTAAT

De uitval van de verlichting kan dure productie-uitvallen tot gevolg hebben. Met Predictive Maintenance kunnen gebruikers handelen voordat de behoefte daaraan is ontstaan.

TRANSPARANTIE SCHEPT EFFICIËNTIE

Predictive Maintenance is uitermate kostenefficiënt omdat de onderhoudscycli zich richten naar de werkelijke behoefte en niet naar vaste intervallen. De klant kan zijn installatie op afstand bewaken en zo heel gericht servicebeurten coördineren en in opdracht geven.

Kostenefficiënte processen

Dankzij de informatie over vereist onderhoud of defecte onderdelen heeft de servicemedewerker altijd de passende reserveonderdelen bij de hand.

GEGEVENSMONITORING ZORGT VOOR OVERZICHT

Het systeem levert actuele gegevens, bijvoorbeeld energieverbruik, temperatuur en dimniveau. De toestand van de installatie kan op elk moment worden opgevraagd.

Toepassing

Office

Office

Industry

Industry

Shop & Retail

Shop & Retail