LED-VERLICHTING VOOR ENTREEZONES

De entreezone is het uithangbord van een onderneming. Ze vervult een belangrijke representatieve functie. De zone van de inrit tot de receptie geeft bezoekers een eerste indruk, brengt een stuk ondernemingscultuur over. Het juiste licht en de passende binnen- en buitenarmaturen spelen daarbij een beslissende rol. 

Ze scheppen een aangename sfeer en zorgen voor een geslaagd totaalplaatje. Markerings- en wandarmaturen leveren zonder te verblinden een hoog en tegelijk homogeen verlichtingsniveau dat bezoekers en medewerkers helpt zich te oriënteren binnen en buiten het gebouw en dat het werk aan de receptie vergemakkelijkt.

INDOOR.OUTDOOR.LIGHT.

Onze outdoorsystemen zijn meer dan 'straatverlichting'. Ze worden ook dicht bij gebouwen ingezet. 

Meer weten

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.