LiveLink Outdoor

Lichtpunten worden een intelligent netwerk

De uitdaging

Als het gaat over de vernieuwing van openbare of industriële buitenverlichting, aarzelen beslissingnemers nog altijd om de stap te zetten. Ze worstelen met de vraag welk systeem het besparingspotentieel van LED-technologie ontsluit en ook openstaat voor actuele en toekomstige smartcitytoepassingen.

De oplossing

Met TRILUX LiveLink Outdoor is het mogelijk, zonder de verlichtingsinfrastructuur structureel te veranderen, individuele lichtpunten samen te voegen tot een intelligent netwerk dat communiceert via radiosignalen. Via webgebaseerde software met een grafische gebruikersinterface is het netwerk comfortabel te configureren en te besturen. Door innovatieve besturings- en analysemogelijkheden tilt LiveLink Outdoor de verlichtingskwaliteit, energie-efficiëntie en flexibiliteit naar een hoger niveau. Open interfaces garanderen de toekomstbestendigheid.

Uw voordelen met LiveLink Outdoor

Kostenverlaging

Klimaatbescherming

Efficiënter bedrijfsverloop

Meer veiligheid

Adequatere verlichting

Toekomstbestendige infrastructuur

Beter voor het milieu

Normconformiteit

Toepassingen

Parkeerterreinen - buurtstraten - hoofdverkeerswegen - fiets- en voetpaden

Parkeerterreinen, looppistes, fiets- en wandelpaden

 1. Meelopend licht
 2. Licht wanneer nodig
 3. Tijd- en daglichtafhankelijk dimmen
 4. Veiligheid
 5. Flexibele parameterinstelling
 6. Energiebesparing
 7. Insectvriendelijke verlichting
 8. Minder lichtvervuiling

Fabriekswegen, buitenwerkterreinen

 1. Licht wanneer nodig
 2. Geen netaansluiting vereist
 3. Flexibile afstemming op de eisen en de toepassing
 4. Veiligheid

Erven en buurtstraten

 1. Flexibiliteit
 2. Licht wanneer nodig
 3. Veiligheid
 4. Ecologie / lichtvervuiling

Voetgangerszones

 1. Flexibiliteit (gebeurtenisafhankelijke besturing)
 2. Licht wanneer nodig mogelijk (aanwezigheidsafhankelijk)
 3. Lichtvervuiling

Voetgangersoversteekplaatsen

 1. Licht wanneer nodig (daglichtafhankelijk)
 2. Veiligheid

Hoofdverkeerswegen

 1. Verkeersafhankelijke regeling (verkeersvolume)
 2. Flexibiliteit
 3. Lichtvervuiling

Stadscentra

 1. Flexibiliteit bij verkeersgeleiding (bijvoorbeeld secundaire weg wordt hoofdverkeersweg)
 2. Gebeurtenisafhankelijke verlichting
 3. Lichtvervuiling
 4. Veiligheid

Sturen, controleren, bewaken

LiveLink Outdoor in de praktijk

Drie mogelijke lichtmanagementoplossingen

  Autarkes System Funk System Funk System "Licht nach Bedarf"
Toepassingen Industriële installaties, Parkeerterreinen, Kleinere huizenrijen Druk bezochte vestigingen, Hoofdverkeerswegen, Woon- en industriegebieden Parkeerterreinen, fabrieksstraten, Fietswegen, Voetgangerswegen
Voordelen beveiligd, individueel systeem, Prijs-prestatieverhouding, Perfect geschikt voor pilotinstallaties Vermaasd netwerk, Budgetvriendelijk alternatief voor sensortechniek, Geschikt voor grote installaties Tot 80 % energiebesparing mogelijk, Zo goed mogelijk detectiebereik, Detecteert triggers voor verkeersdichtheid
Functies - 2,4 GHz Zigbee, Vermaasd netwerk, Armaturen vallen niet uit bij uitval van server Sensor op de mast of op de armatuur, Detectiebereiken afhankelijk van installatiehoogte en installatiewijze

Lichtmanagement nog eenvoudiger in de toekomst

Smart-Lighting-Ready-armaturen worden standaard geleverd met een of twee sokkels conform de Zhaga-standaard. Via deze sokkels kunnen de armaturen achteraf eenvoudig en moeiteloos met een lichtmanagementsysteem en/of verschillende sensoren uitgerust worden. Daarmee bieden de armaturen ook na de installatie nog maximale flexibiliteit en is hun technische vooruitstrevendheid ook in de toekomst gegarandeerd.