Willem Dammers
Managing Director
TRILUX Benelux

Missie

Het creëren van kunstmatig licht dat efficiënt, veelzijdig en duurzaam is.

Visie

Innovatie is de drijvende kracht achter de productontwikkeling bij TRILUX. TRILUX streeft naar nóg beter licht voor mens en milieu.

TRILUX waarden

Om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kracht bij te zetten heeft TRILUX een aantal doelstellingen en waarden geformuleerd:

  • Het streven naar een zorgvuldige balans tussen PEOPLE, PLANET, PROFIT (PASSION, PRIDE, PLEASURE);
  • Het streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk door onder andere het reduceren van de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2 uitstoot;
  • Het bevorderen van professionaliteit, samenwerking, innovatie, creativiteit, betrokkenheid en de ontwikkeling van medewerkers;
  • Bij het inkopen van producten en diensten letten op de sociale en milieuaspecten gerelateerd aan de gehele keten en daarover afspraken maken met de leveranciers en afnemers;
  • Het voortdurend zoeken naar nieuwe kansen en innovaties op het gebied van duurzame producten en diensten;
  • Het openstaan voor samenwerking en partnerschappen en bereid zijn kennis en ervaringen actief te delen;
  • Het periodiek formuleren van nieuwe MVO-doelen, het geven van een heldere informatie over de vorderingen en bereid zijn hierover met belanghebbenden in overleg te treden. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De maatschappelijke verantwoordelijkheid als onderneming heeft vele dimensies. Bij TRILUX uit deze verantwoordelijkheid zich  onder andere in de productontwikkeling, de omgang met medewerkers en toeleveranciers en de speciale relatie met de vestigingsplaats Arnsberg.

Een mondiale onderneming met lokale roots

TRILUX engageert zich voor de lichtregio Sauerland. De onderneming heeft hier vele partnerschappen en is in talrijke organisatie actief, bijvoorbeeld als stichtend lid van lichtforum.nrw en als deelnemer van de vakbeurs Lichtwoche Sauerland. Met het project Speed optimaliseerde TRILUX zijn productie en logistiek, om de vestiging in het Duitse Sauerland goed te wapenen voor de toekomstige wereldwijde concurrentiestrijd.

Door middel van renteloos krediet helpt TRILUX zijn medewerkers bij de aankoop of renovatie van vastgoed in de regio.

Verantwoordelijkheid als werkgever

Als traditierijk familiebedrijf en grootste werkgever in de stad draagt TRILUX een sociale verantwoordelijkheid tegenover zijn medewerkers. De onderneming biedt haar personeel uitstekende arbeidsomstandigheden, hoge standaarden op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming en een interessant recreatie- en opleidingsaanbod. De Lenze-bedrijfskas, die medewerkers financieel steunt, de kantinebijdrage, een eigen medisch station, advies door een maatschappelijk werker en een bedrijfsploeg die zeer succesvol is in het voetbal, zijn daarvan slechts enkele voorbeelden.

De onderneming neemt haar personeelsleden mee op haar weg naar de lichtleverancier van de toekomst en helpt hen hun kennis uit te breiden en te verdiepen en hun individuele carrières uit te bouwen. Iedere TRILUX-medewerker heeft per jaar recht op twee dagen voor bijscholingen. Bij TRILUX zijn theorie en praktijk nauw met elkaar verbonden. Daarom wagen steeds weer medewerkers de stap vanuit productie naar andere afdelingen binnen de onderneming.

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Efficiëntie en service

De oplossingen van TRILUX zijn energie-efficiënt en de ontwikkelingen zijn erop gericht hulpbronnen te sparen. Dat TRILUX al begaan was met het milieu toen duurzaamheid nog geen modewoord was in het bedrijfsleven, bewijst het feit dat de onderneming al in 1985 investeerde in een eigen afvalwaterinstallatie. Naast een verantwoorde productie en energie-efficiënte producten voor alle toepassingen biedt TRILUX een uitvoerige dienstverlening, waarbij klanten advies krijgen in verband met energie-efficiëntie en eventuele subsidiemogelijkheden.

TRILUX verbindt zich ertoe zijn milieuvriendelijkheid continu te verbeteren en consequent belasting van het milieu te vermijden. Ook leveranciers en dienstverleners worden aangespoord volgens deze principes te handelen.

Recyclingprogramma voor retourzendingen

Om het milieu te sparen, zorgt TRILUX ervoor dat geretourneerde producten gerecycled worden. Als stichtend lid van de non-profitorganisatie Recyclum zet TRILUX zich er in Frankrijk bovendien voor in dat ook lichtbronnen aan het einde van hun levenscyclus in de recycling belanden. Verder engageert TRILUX zich in heel Europa voor duurzaamheid. Zo is TRILUX onder andere lid van de Dutch Green Building Council en ook betrokken bij de GreenLight-programma's de Europese Commissie.

Carbon Footprint

Met de carbon footprint zet TRILUX haar ambities kracht bij richting een duurzame organisatie.

Download hier

ZVEI Code of Conduct voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Om zijn visie en verantwoord ondernemerschap ook tegenover de buitenwereld bindend te documenteren, hebben de ondernemingen van de TRILUX-groep zich aangesloten bij de Code of Conduct voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van ZVEI, de Duitse beroepsvereniging van de elektrotechnische en elektrische industrie. Transparante communicatie, een respectvolle omgang met medewerkers, toeleveranciers en consumenten en maatschappelijk engagement ter plaatse vormen daarvan de kernpunten.

ZVEI Code of Conduct

Verklaringen van conformiteit