We sluiten onze driedelige reeks interviews met de Raad van Bestuur af met Johannes Huxol. Als onze Chief Financial Officer (CFO) is hij niet alleen verantwoordelijk voor de financiën, maar ook voor de ontwikkeling van human resources. Wij vroegen hem naar het geheim van #teamTRILUX en de plannen voor 2023.

Meneer Huxol, wat maakt TRILUX tot een aantrekkelijke werkgever?

Wij weten dat onze medewerkers ons meest waardevolle bezit zijn en dat wij alleen met hun knowhow en inzet succesvol kunnen zijn op de markt. Daarom zullen wij ook in de toekomst consequent investeren in de verdere ontwikkeling van alle medewerkers, op alle niveaus, van onze „Next Generation“ stagiairs tot de TRILUX-veteranen.

Voor ons als door de eigenaar geleid familiebedrijf ligt de focus niet op winstmaximalisatie op korte termijn, maar op succes op lange termijn. Wij zetten ons in voor onze medewerkers en stemmen ons bedrijfs- en personeelsbeleid daarop af. Dit omvat bijscholing, flexibel thuiswerken en gezinsvriendelijke deeltijdregelingen.

Een ander belangrijk aspect is de transparantie en deelname van de werknemers aan de ontwikkeling van het bedrijf. Immers, alleen degenen die echt tastbaar betrokken zijn, zullen actief bijdragen aan de verandering.

Wat is het geheim van het succes van #TeamTRILUX?

Allereerst beschouw ik de teamgeest bij TRILUX niet als vanzelfsprekend, maar ik ben erg trots op de uitstekende samenwerking.Dit hoge niveau van empathie en bereidheid om te helpen is ook over de bedrijfsgrenzen heen gebleken in moeilijke tijden zoals de Corona-crisis en de oorlog in Oekraïne.Bijvoorbeeld door taalcursussen voor Oekraïners, georganiseerd door het HR-team.

Een belangrijke bouwsteen voor teamgeest is de uitwisseling van ideeën over afdelingen en hiërarchieën heen. Met ons suggestiebeheersysteem TIM, bijvoorbeeld, hebben we een slim kanaal gecreëerd waarlangs iedereen zijn suggesties voor verbetering kan inbrengen.

Het Shopfloor 2.0-project is ook belangrijk om de communicatie tussen medewerkers en afdelingen te verbeteren. Incidenten in de productie worden verzameld op het interactieve Shopfloor Board en verwerkt via een gestandaardiseerd proces. Het helpt ons om uitdagingen te identificeren en processen efficiënt te optimaliseren.

De teamgeest wordt ook versterkt door gedeelde (succes)ervaringen die vaak veel verder gaan dan het puur professionele, zoals de reis van onze trainees naar de "Week van het Licht" in Amersfoort.

Wat waren uw hoogtepunten in 2022 en wat gaat er in 2023 gebeuren?

Na bijna twee jaar dat het moeilijk was om #teamTRILUX ‘live en in het echt’ te zien, hebben we elkaar in 2022 eindelijk weer persoonlijk ontmoet, zelfs op grotere schaal.

Het was fijn dat onze traditionele TRILUX Familiedagen weer konden plaatsvinden. Wij vierden onze Familiedag in Arnsberg met ongeveer 2.500 medewerkers en hun gezinnen. Onze twee Family Days in de Benelux en Zürich waren kleiner, maar net zo succesvol. De evenementen waren niet alleen erg leuk - ze hebben ook de saamhorigheid bij TRILUX duurzaam versterkt.

Ook konden we onze jarenlange jubilarissen na een afwezigheid van twee jaar weer persoonlijk huldigen op kasteel Herdringen.

In 2023 kijk ik uit naar nog veel meer spannende projecten. In het algemeen verandert het beroepsleven bij TRILUX. Enerzijds wint duurzaamheid op alle gebieden aan belang. Anderzijds biedt de digitalisering tal van mogelijkheden, waarvoor wij veel nieuwe bedrijfsfuncties creëren. Wij zullen dit dynamische transformatieproces ook in 2023 voortzetten door middel van een consequent kwalificatieprogramma voor medewerkers. En dat alles samen als #TeamTRILUX.