Arnsberg, Duitsland, februari 2021 – Scholen vormen een harde omgeving, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de verlichting. Elke zone stelt specifieke eisen aan de verlichtingsoplossing. De schoolbordverlichting vereist bijvoorbeeld een asymmetrische lichtuitstraling, terwijl voor beeldschermwerk verblindingsvrij UGR19-licht nodig is. De Opendo LED is speciaal voor scholen en kantoren ontwikkeld en bijgevolg uitstekend gewapend om aan de uiteenlopende eisen te voldoen. De armatuur levert bijzonder aangenaam homogeen strijklicht en heeft een attractief randloos lichtuitstralingsvlak dat de hele breedte van de armatuur beslaat. Dankzij een ruime selectie aan optieken en montagewijzen kan de Opendo LED precies afgestemd worden op het toepassingsgebied.

Ook wat betreft intelligentie is de Opendo LED duidelijk op de toekomst gericht. De armaturen kunnen via het lichtmanagementsysteem LiveLink in een netwerk gekoppeld, met sensoren gecombineerd en via de cloud bewaakt en aangestuurd worden. Een uniek verkoopargument zijn bovendien de kant-en-klare IoT-modules, die eenvoudig in het verlichtingsnetwerk te integreren zijn. CO2-sensoren voor de bewaking van de luchtkwaliteit kunnen bliksemsnel en zonder omslachtige verbouwingswerken geïnstalleerd worden door de Opendo LED als infrastructuur te gebruiken.

Scholen en kantoren stellen soms zeer specifieke eisen aan de functies en de esthetiek van de verlichting. Naast klaslokalen en vaklaboratoria moeten ook trappenhuizen, gangen en nevenzones optimaal verlicht worden. Bij betonnen plafonds bemoeilijken onderslagbalken vaak de realisatie van doorlopende lichtlijnen. Functioneel gezien heeft elke zone in een school een eigen specifieke lichtverdeling nodig, die op maat bepaald moet worden. Met de Opendo LED volstaat één enkele armaturenfamilie om al deze eisen te vervullen. Ze kan naar wens als opbouw- of pendelarmatuur, als lichtlijn of individueel geïnstalleerd worden. De armatuur past daardoor flexibel in elke architectuur. Tegelijkertijd zorgt een grote keuze aan optieken voor exact passend licht in elk toepassingsgebied, bijvoorbeeld asymmetrische verlichting voor het schoolbord of UGR19 voor beeldschermwerk. Dankzij de vele varianten is het mogelijk de verschillende zones van scholen en kantoren in een uniform design te verlichten.

Eenvoudige installatie, zuinige werking – het financiële plaatje klopt

Met een efficiëntie van 130 lm/W en een levensduur van L80 50.000 h zorgt de Opendo LED voor blijvend lage operationele kosten. Ook in geval van een onderhoud laat de armatuur zich van haar zuinige en duurzame zijde zien. Individuele componenten als het hulpapparaat kunnen afzonderlijk vervangen worden, wat het onderhoud vereenvoudigt en de kosten beperkt. De montage heeft al even weinig om handen – zeker als het gaat om een renovatie. De armatuurbreedte, voedingspunten en boorgaten werden gekozen met het oog op een snelle een-op-eenvervanging van de TRILUX-voorganger 504. Dankzij doorvoerbedrading is de Opendo LED efficiënt te installeren als lichtlijn met slechts één voeding.

Licht op gevorderdenniveau – lichtkwaliteit, integratie in netwerk en besturing

Hoe beter het licht, hoe beter de leer- en werkomstandigheden. Daarom staat de lichtkwaliteit centraal bij de Opendo LED. Bijzonder is het randloze lichtuitstralingsvlak dat de hele armatuurbreedte beslaat. De armatuur schenkt een homogeen en bijzonder gelijkmatig licht. In de toekomst zal de Opendo LED bovendien verkrijgbaar zijn in Human Centric Lighting-uitvoering. Daarbij varieert de spectrale samenstelling van het licht naar analogie van het natuurlijke verloop van het daglicht. Dat versterkt het bioritme, verbetert het prestatievermogen en verhoogt het welzijn. De sprong naar een intelligent systeem maakt de Opendo LED met (Live)Links. De armaturen worden eenvoudig via het lichtmanagementsysteem LiveLink in een netwerk gekoppeld en gecombineerd met sensoren, bijvoorbeeld voor aanwezigheidsdetectie of daglichtafhankelijke sturing. Dat vergroot de duurzaamheid en verlaagt de energiekosten. Via een cloudtoegang is het systeem gemakkelijk te sturen en te bewaken. Met de digitale Monitoring Services van TRILUX (Light Monitoring en Energy Monitoring) worden de operationele gegevens van elk individueel lichtpunt in real time verwerkt. Deze gegevens dienen als basis voor een onderhoud dat afgestemd is op de behoeften (Predictive Maintenance). Dat kost minder en is betrouwbaarder dan vaste onderhoudsintervallen.

De eerste armatuur met een CO2-sensor

Een sterk argument voor de Opendo LED is haar IoT-gereedheid en dus haar toekomstbestendigheid. Ze kan flexibel uitgerust worden met verschillende IoT-componenten en dus taken vervullen die de zuivere verlichtingsfunctie overstijgen. Ideaal voor scholen en kantoren is de kant-en-klare armatuurmodule met geïntegreerde CO2-sensor voor de bewaking van de luchtkwaliteit. Dat systeem kan scholen en bedrijven helpen bij de concrete implementatie van hygiëneconcepten. Het geeft door middel van een driekleurige LED-indicator aan wanneer er ingegrepen moet worden. Het Opendo LED-productassortiment omvat ook een uitvoering met noodverlichtingsfunctie en geïntegreerde batterij en blinde stukken, om de armatuur exact aan de individuele omgevingsomstandigheden aan te passen.