Bij TRILUX hebben we altijd oog én plek voor toekomstig talent. Het is geweldig om young professionals die nog bezig zijn met hun opleiding te kunnen ondersteunen met opleidingsprogramma’s of stageplekken. Joram en Marnix zijn twee van die jonge talenten die de opleiding ‘Smart Building’ aan ROC Midden Nederland volgen en hun stage de afgelopen tien weken bij ons hebben uitgevoerd. Beiden zijn ze positief verrast door het bedrijf TRILUX én de invloed van licht in een ‘smart building’.

 

Welke opleiding volgen jullie precies?

Marnix: “We volgen de opleiding Smart Building aan het ROC Midden Nederland. Deze opleiding lijkt in de basis veel op bouwkunde, maar dan met installatie en elektrotechniek erbij. De opleiding kijkt in tegenstelling tot bouwkunde meer naar de toekomst van het gebouw met name op het gebied van duurzaamheid én intelligentie. Vraagstukken zoals “hoe maak je een gebouw energieneutraal of zelfs energiepositief” maken daarbij ook een belangrijk onderdeel uit van onze opleiding.”

Hoe zijn jullie bij TRILUX terecht gekomen?

Joram: “Ik heb hier vorig jaar al 10 weken stage gelopen. Destijds kwam ik via Martijn den Besten in contact met TRILUX. Nu wij beiden op zoek waren naar een vervolgstage, bleek TRILUX opnieuw de juiste plek, dit keer tegelijk en samen met Marnix. Waar alles de eerste keer volledig nieuw voor mij was, kende ik nu al veel van het vak verlichting en het bedrijf TRILUX. Ik had nu al vaker het idee dat ik snapte waar het over ging als het om licht gerelateerde vraagstukken en begrippen ging.”

Wat hebben jullie precies gedaan?

Marnix: “De opleiding heeft een lijst van twaalf stageopdrachten, waarvan je er voor onze stageperiode van tien weken vier moet kiezen. We hebben allebei bewust gekozen voor andere opdrachten ten opzichte van onze eerdere stageperiode.”

Joram: “We hebben dus vier opdrachten gedaan. Waaronder de opdracht ‘werk ontwerpen uit’ waarbij we een verlichtingsproject in Relux hebben uitgewerkt en ingetekend. Ook hebben we de opdracht ‘testen van systemen en materialen’ gedaan waarbij we de LiveLink app en geconnecteerde armaturen op de Light Campus in Amersfoort hebben getest op hun functionaliteit.”

Marnix: “Als voortvloeisel van de opdracht ‘werk ontwerpen uit’ hebben we ook een materiaallijst en bijhorend klantadvies kunnen formuleren. Daarbij hebben we dus de tekening vertaald in een productlijst om tot een totale intelligente lichtoplossing te komen.”

Hebben jullie aan een echt project gewerkt?

Marnix: “Ja we hebben aan een echt project gewerkt, maar dan wel een gerealiseerd project. We zijn uitgedaagd om hier onze eigen visie op los te laten en dit opnieuw in te tekenen. Het was wel grappig dat het door de TRILUX lichtontwerpers uitgewerkte advies op veel punten identiek was aan ons plan.”

Wat hebben jullie geleerd?

Joram: “Ik heb hier geleerd en gezien dat licht een hele grote rol in een toekomstbestendig gebouw speelt. Op het gebied van welzijn en energiegebruik. Maar ook zeker op het gebied van connectiviteit. Op school is de focus op het onderdeel licht echter zeer minimaal.”

Marnix: “ We leren hoe je verlichting aansluit en aanstuurt maar dat is het. Niets over sensoren en beacons, terwijl licht met power en position een veel belangrijkere rol zou kunnen en moeten spelen in een Smart Building. Zelfs over de onderwerpen automatisering (daglicht- en aanwezigheidsdetectie) en Human Centric Lighting wordt niets gedeeld tijdens de opleiding. In die zin lijkt het er op dat het onderwijs achterloopt op de praktijk, dat men niet op de hoogte is van het belang én de mogelijkheden van verlichting.”

Wat gaan jullie nu doen?

Joram: “We hebben nu eerst twee weken vakantie en daarna nog tien weken school tot de zomervakantie. Daarna moeten we nog 2 jaar, waarbij we in ieder jaar een combinatie hebben van een half jaar praktijk, ofterwijl een stage en een half jaar theorie.”

Marnix: “Daarna weten we het nog niet helemaal welke kant we op willen. Voornamelijk omdat we zoveel kanten op kunnen. Bij een bouwbedrijf, als modelleur of zelfs in de elektrotechniek. Alle opties staan nog open en we hebben niet echt een voorkeur.”

Wat is jullie gevoel bij TRILUX?

Marnix: “Ik ben positief over TRILUX. Er heerst een gezellige sfeer en iedereen staat open voor elkaar. Het is een laagdrempelige organisatie waarbij je iedereen in iedere rol kunt aanspreken of dingen kunt vragen. Dat geeft een gevoel van transparantie en gelijkheid.”

Joram: “Mijn gevoel was al goed, anders ga je niet voor een tweede keer stage lopen. Dit positieve gevoel is blijven hangen en bevestigd. TRILUX is een leuke organisatie, volop in beweging.”